Verborgen rijkdom …

Wetgeving

Uw onderneming is rijker dan u denkt…

De meeste ondernemingen bezitten, zonder dat ze het goed beseffen, een « verborgen » rijkdom: de “kennis”, die vooral voortspruit uit innovatie-spirit, de wens tot verbeteren en vernieuwen.

Ideeën, merken, design, technische vernieuwingen, prototypes in de maak… het zijn allemaal vormen van die kennis die allicht ook eigen is aan uw bedrijf.

Deze kennis is voor uw onderneming een strategisch instrument, dat zij voor een gezonde groei kan benutten. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: de intellectuele waarde moet zodanig beschermd zijn dat ze “Intellectuele Eigendom” van uw onderneming wordt en blijft. 

Vaak gaat die rijkdom echter verloren…

Helaas gaat de intellectuele waarde in héél veel gevallen verloren. Beschermen via octrooien, merken en patenten, het klinkt allemaal zo ingewikkeld. Hoe pak je die dingen aan? En wanneer? In te veel gevallen begint men er net iets te laat aan. En daar gaat je rijkdom, « een ander » is ermee gaan lopen.

Hoe bescherm je die rijkdom dan?

Ideeën en vernieuwingen beschermen kan complex zijn, maar moet snel gebeuren: in de meeste gevallen nog vóór de “baby” kenbaar wordt gemaakt. U hebt het begrepen: uw rijkdom beschermen kan, maar er is haast bij!

U moet nu kijken hoe u in het kluwen van de wettelijke beschermingsmogelijkheden uw rijkdom best beschermt. Voer voor specialisten dus, die met u strategisch denken om u te wapenen voor een succesvolle toekomst.

Dure grap?

Intellectuele eigendom beschermen is niet altijd goedkoop maar is wel een lonende investering om uw toekomst te vrijwaren.

Ook de overheid doet zijn duit in het zakje: een reeks sterke fiscale stimuli en steunmaatregelen werden in stelling gebracht, om innovatie aan te moedigen en te beschermen. 

Zet een beslissende stap

 … naar de bescherming van uw innovatie-kapitaal: het juiste advies opzoeken. Want dat advies brengt alleen maar op.

Weet bovendien dat Gevers adviseurs heeft die erkend zijn voor de KMO Portefeuille

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?