VERPLICHTE BOUWVERZEKERING BREIDT REEDS UIT

Wetgeving

Er is al veel inkt gevloeid over de ‘Wet Peeters’ waarbij er een verplichte verzekering wordt opgelegd aan aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector m.b.t. hun tienjarige aansprakelijkheid.  Nog voor de wet inwerking zal treden op 1 juli 2018 is er al een reparatie van de wet voorzien, evenals een uitbreiding ervan via een bijkomende wet.

De ‘Wet Peeters’ betreft enkel de tienjarige aansprakelijkheid, daar waar architecten in het verleden reeds wettelijk (en deontologisch) verplicht waren zich te verzekeren voor hun ‘burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid’.


Hieraan zou nu een mouw gepast worden.  Op 27 april 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.


Het is enigszins vreemd dat de aannemers niet mee zijn opgenomen in deze uitbreiding.  Er blijft hierdoor een ‘discriminatie’ bestaan tussen architecten en aannemers voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, anders dan de tienjarige aansprakelijkheid.


Verder wordt er in de nieuwe wet een ‘register van verzekeringsattesten van de tienjarige aansprakelijkheid’ gecreëerd.  Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bijkomende taak die architecten hebben gekregen in de ‘Wet Peeters’. Architecten moeten namelijk nagaan of aannemers en dienstverleners verzekerd zijn en hiervoor het nodige attest opvragen.  Het register dient deze controleplicht te vereenvoudigen. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?