Waarvoor kan ik terecht bij de ondernemingsrechtbank?

Wetgeving

Wat is een ondernemingsrechtbank?

Een ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen. In totaal zijn er 9 ondernemingsrechtbanken. Deze bevinden zich in Antwerpen, Brussel Nederlandstalig, Brussel Franstalig, Leuven, Gent, Eupen, Luik, Henegouwen en Waals-Brabant. Ze kan bestaan uit één of meer afdelingen.

 

Wat zijn haar bevoegdheden?

Algemene bevoegdheid

Een ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tegen en tussen ondernemingen. Ongeacht de waarde van het geschil.

Voorbeeld:

Een onenigheid tussen twee ondernemingen kan voor deze rechtbank worden gebracht.

Een vordering van een particulier tegen een onderneming wordt voor deze rechtbank gebracht.

Geschillen tussen ondernemingen

Een ondernemingsrechtbank behandelt geschillen tussen ondernemingen. Meer bepaald tussen alle natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen (zgn. handelaars, vrije beroepen en bestuurders), de rechtspersonen (zgn. vennootschappen, verenigingen en stichtingen) en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

De onenigheid mag echter niet vallen onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges en die, wat natuurlijke personen betreft, geen betrekking hebben op een handeling die vreemd is aan de onderneming.

Bijzondere bevoegdheid

Een ondernemingsrechtbank behandelt tevens een aantal specifieke geschillen, ongeacht het bedrag van de vordering.

Voorbeeld:

 • Geschillen inzake vennootschappen, verenigingen of stichtingen;
 • geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten;
 • geschillen inzake marktpraktijken;
 • geschillen inzake wissel- en orderbrieven, enz.

Uitsluitende bevoegdheid

Een ondernemingsrechtbank is bovendien uitsluitend bevoegd voor vorderingen en geschillen die rechtstreeks ontstaan uit een insolventieprocedure.

Voorbeeld: Insolventieprocedure:

 • faillissement;
 • gerechtelijke reorganisatie.

Bestuurlijke bevoegdheid

Een ondernemingsrechtbank heeft verder een bestuurlijke bevoegdheid, m.a.w. een bevoegdheid buiten elk geschil om.

Een ondernemingsrechtbank neemt de eed af van onder meer:

 • beëdigde wegers, scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen;
 • de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren.

De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden sporen ondernemingen op die zich in financiële moeilijkheden bevinden om de continuïteit van de onderneming en de belangen van schuldeisers te beschermen.

Vordering tot staking

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank is eveneens bevoegd voor het opleggen van verscheidene maatregelen, waaronder:

 • de staking inzake marktpraktijken;
 • toezicht inzake de financiële sector, reisbemiddeling, huwelijksbureaus, incasso, enz;
 • de maatregelen inzake de werking van een vennootschap;
 • de maatregelen inzake de continuïteit van een onderneming.

Bron: Rechtbanken-tribunaux: De ondernemingsrechtbank.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials