Acerta

Warrants: een voordelige bonus voor je werknemers

Partner

Zo’n 1 op de 5 bedienden in de privésector krijgt op het einde van het jaar een bonus. Dat becijferde Acerta. Het merendeel van die bonussen is collectief. Bij de individuele bonussen wordt de warrant steeds populairder, vooral bij grote ondernemingen. Toch is de warrant ook voor kleine bedrijven een bijzonder interessant verloningsmiddel.

Catherine Lagrou coördineert het warrant-team bij hr-specialist Acerta, dat bedrijven al meer dan 10 jaar adviseert en ondersteunt rond deze verloningsmethode. “Warrants zijn beursgenoteerde aandelenopties die worden gebruikt om bonussen te optimaliseren”, begint Catherine. “Ze geven je werknemer het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Maar interessanter is nog dat de warrant onmiddellijk na toekenning terug kan verkocht worden. Er zijn een aantal voordelen tegenover de klassieke bonus. Op de klassieke bonus betaal je vakantiegeld en sociale zekerheidsbijdragen. Op warrants ben je daarentegen geen RSZ verschuldigd. Zo blijft de loonkost voor jou als werkgever neutraal en stroomt het voordeel volledig naar de werknemer. Je zet er dus de goede prestaties van je werknemers op een voordelige manier mee in de verf. Een warrant is ook een meerwaarde in de war for talent, waarin onder meer een aantrekkelijk loonpakket je toelaat het verschil te maken als werkgever.”

Lees meer over warrants in dit artikel

Aandachtspunten bij warrants

Wanneer je besluit om je werknemers te belonen met warrants, zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. “Er zijn juridisch sluitende documenten nodig en je moet de fiscale beperkingen respecteren. Je mag namelijk maximaal 20% van het totale bruto jaarloon omzetten in warrants. Verder dien je natuurlijk je werknemers te informeren over wat de warrants net inhouden”, legt Catherine uit.

Catherine Lagrou

Een partner met ervaring in warrants

Complex? Niet als je je laat bijstaan door een ervaren partner. Catherine: “Voor ons zijn warrants niets nieuws. Als hr-dienstverlener bekijken we een financieel product als een warrant door een hr-bril. We luisteren in de eerste plaats naar onze klanten om te ontdekken wat ze nodig hebben. Vervolgens zoeken we mee naar de gunstigste oplossing, en de warrant is daar één van. Eens een werkgever beslist om werknemers te belonen met warrants, ontzorgen we hem of haar volledig. We zetten de nodige stappen, treden op als tussenpersoon naar de bank die de warrants uitgeeft en staan ook de werknemers bij. We geven informatie en zorgen voor de nodige juridische documenten. Wanneer de werknemers beslissen  om  hun warrants te verkopen, initiëren we de verkoop bij de bank, houden we bedrijfsvoorheffing af en storten we het juiste netto door. We zorgen ervoor dat ze dit netto snel op hun rekening krijgen, zodat het net verloopt zoals wanneer ze hun bonus zouden krijgen via de payroll.”

“Kortom, onze dienstverlening bestaat erin de klant te ontzorgen door al de moeilijke aspecten van warrants op ons te nemen,” besluit Catherine.

Waar warrants tot nu toe vooral in de grotere bedrijven gebruikt worden, is het zeker met de hulp van een partner als Acerta, even goed een interessante optie voor kleine ondernemingen.

Bied jij je medewerkers nog geen warrants aan? Bereken snel je voordeel

Beloon jij je medewerkers met een mooie bonus? Kies er voor om die uit te betalen in warrants. Zo houden je medewerkers netto meer over terwijl jouw loonkost gelijk blijft. Meer weten? Acerta simuleert het voordeel voor je medewerker. 

Vraag een simulatie aan

 

Meer weten over warrants voor jouw personeel? Stel je vraag rechtstreeks via het formulier hieronder! 

Meer weten?

Contactinformatie

Ook interessant

Interessante bedrijven