Zijn tantièmes als bezoldiging voor een bedrijfsleider het overwegen waard?

Tantièmes uitkeren aan een bedrijfsleider is een optie. Het gaat hier dan wel om iets compleet anders dan dividenden. Maar wat zijn de voordelen van het uitkeren van tantièmes en waar moet je juist rekening mee houden?

Tantièmes als bezoldiging voor een bedrijfsleider

Je vennootschap kan op de jaarlijkse vergadering beslissen om een deel van de winst uit te keren in de vorm van tantièmes. Dit soort bezoldiging voor een bedrijfsleider is een individuele beloning voor de prestaties van het afgelopen boekjaar.

In tegenstelling tot een dividend gaat het hier om een individuele uitkering én wordt dit fiscaalrechtelijk niet gezien als een winstverdeling. Deze uitkering vermindert het belastbaar resultaat want wordt gezien als een aftrekbare kost.

En wat betekent dit voor de bedrijfsleider die deze uitkering ontvangt? De tantième wordt gezien als een bezoldiging en wordt daarom in de personenbelasting belast en is ook onderworpen aan sociale bijdragen.

Een handige oplossing

Pareto, een bedrijf dat je helpt optimaliseren op vlak van fiscaliteit, pensioen, vermogen en nalatenschap, geeft een concreet voorbeeld dat veel verduidelijkt:

Het blijkt op de algemene vergadering van 2022 van Besloten Vennootschap X dat in het afgelopen boekjaar 2021 maar € 35.000 werd uitgekeerd aan de bedrijfsleider aan bezoldiging. Als vennootschap moet je voldoen aan de minimum loonvoorwaarde van € 45.000 om te kunnen genieten van het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting. Dit zou de vennootschap dus mislopen. De oplossing? € 10.000 extra toekennen aan de bedrijfsleider op de algemene vergadering en dit in de vorm van tantièmes.

De vennootschap wordt dan geacht die extra bezoldiging voor de bedrijfsleider in het boekjaar 2021 te hebben uitgekeerd. En de bedrijfsleider zelf? Die zal deze privé pas in 2022 ontvangen en er dan ook pas op belast worden in zijn personenbelasting.

Enkele aandachtspunten

  • Je vennootschap moet wel economisch gezond zijn (= voldoen aan de liquiditeits- en balanstest) en in staat zijn om tantièmes te betalen. Een tantième is boekhoudkundig gezien namelijk wel degelijk een uitkering van winst.
  • Omdat tantièmes pas in het volgende jaar belast worden in de personenbelasting verhoogt de privé belastbare basis van de bedrijfleider dan wel voor inkomstenjaar 2022.
  • Wat individuele pensioentoezeggingen betreft tellen tantièmes niet mee voor de 80%-regel. Ze worden namelijk niet gezien als ‘regelmatige bezoldiging’.

Wil je als vennootschap van het verlaagd tarief genieten? Dan is de tantième een mogelijke oplossing om nog aanpassingen door te voeren op vlak van bezoldiging. Maar bekijk het niet als algemene loonsoptimalisatie-techniek en ook niet als algemeen alternatief voor dividenden.

Wil je meer weten over het gebruik van tantièmes of kan je de hulp van Pareto gebruiken bij een ander fiscaal vraagstuk? Vraag hier een gratis afspraak bij Pareto of vul onderstaand formulier in.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Pareto

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Pareto
  • “Stationsstraat 92
    1930 Zaventem
  • +32 (0)2 201 26 67

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials