Inkooptrends 2015 in België

Bedrijfsbeheer

Jaarlijks onderzoekt Supply Value wereldwijd de belangrijkste trends binnen het inkoopvakgebied . Hierbij werkte Supply Value samen met tal van nationale inkoopverenigingen, waaronder VIB.

Voor België wees het onderzoek volgende Top 3 trends aan:

1. Meer behoefte aan flexibiliteit

2. Betere alignment met de business strategie

3. Inkoop dichter bij de business brengen

 

Deze maand zoemen we dieper in op de eerste trend.

Inkooptrend 1: Meer behoefte aan flexibiliteit

In de huidige markt willen weinig bedrijven volumeverplichtingen aangaan voor een langere periode, als gevolg van een grote onzekerheid over de marktvraag. Zij zoeken naar mogelijkheden om hun risico te beperken, maar toch leveringsgaranties te kunnen bedingen.

De behoefte aan flexibiliteit wordt veroorzaakt door interne en externe factoren. Interne factoren zoals beschikbare capaciteit, interne processen en juiste mensen. Externe invloeden zoals onvoorspelbare afzet, toenemende concurrentie, hogere eisen van klanten of piekvraag. Het is van belang dat de vraag naar flexibiliteit aansluit bij het vermogen tot het beantwoorden van deze vraag.

 

Hoe kunt u deze behoefte aan flexibiliteit invullen?

Als uw bedrijf een hoge flexibiliteitsbehoefte heeft, zorg er dan voor dat u een goede balans vindt tussen levergaranties, flexibiliteit en volumeschommelingen. Informeer uw partners proactief over uw verwachtingen en de marktontwikkelingen. Door deze informatie te delen kunnen ketenpartners tijdig anticiperen op veranderingen, zonder dat u direct volume garanties hoeft af te geven.

Door het tijdig delen van informatie is het mogelijk om samen oplossingen aan te dragen en om snel in te spelen op de veranderende vraag. Daarnaast wordt het voor de partner ook minder belangrijk om te werken met volume garanties. Zo lang beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten is de grootste onzekerheid al verholpen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?