Missie & Visie

missie.jpg

Missie

KMOinsider kent de kmo’er en zijn uitdagingen. We trachten de ideale schakel tussen verschillende kmo’ers te zijn, om deze met elkaar te verbinden en elkaar te inspireren. Door authentieke verhalen en ervaringen te delen, vervult KMOinsider de rol van katalysator om zo elke kmo met zijn ondernemersvraagstukken te helpen. We streven ernaar de kmo’er optimaal in zijn informatiebehoefte te voorzien en maximaal bij zijn bedrijfsvoering te helpen.

“We willen dat kmo’ers zich verbonden voelen op het platform KMOinsider. Ze moeten er antwoorden vinden op vraagstukken waar ze als ondernemer mee zitten en het is ook dé manier om zelf hun verhaal naar buiten te brengen.”
- Patrick Moens (CEO KMOdynamoo)

visie.jpg
Visie

Om onze missie te kunnen waarmaken, streven wij ernaar om met KMOinsider te groeien tot de meest interessante kmo-portal en community van Vlaanderen. Door deze groei kunnen we steeds meer informatie en kmo’ers samenbrengen, om elkaar zo beter te helpen met ondernemersvraagstukken en samen verder te groeien. KMOinsider speelt in op de digitale transformatie en de veranderende klantenbehoefte die steeds prominenter aanwezig is en ook voor kmo’s niet uit de weg gegaan kan worden.

Ontdek hoe wij een community samenbrengen >

Bekijk de socials