VIB: Tactisch inkopen van sourcing tot contract

Bedrijfsbeheer
In het tactische inkoopproces krijgt de inkoopstrategie concrete uitvoering en resultaten. Hier wordt ook de grootste vooruitgang geboekt op het gebied van inkoopmaturiteit en excellence. Het tactische inkoopproces bestaat uit analyse – sourcen – onderhandelen – contracteren. Analyse Tactisch inkopen start bij een grondige analyse van interne en externe data, waardoor je als inkoper een compleet beeld vormt van de interne behoefte, en de mogelijkheden op de markt. Maak een portfolio analyse om te bepalen welke goederen en diensten van (strategisch) belang zijn voor jouw bedrijf, en welke minder cruciaal zijn. Zo kan je jouw sourcing aanpak diversifiëren en je toeleggen op de belangrijkste productgroepen. Neem telkens de specificaties grondig door met de interne klant en stel in vraag of de aankoop werkelijk nodig is. Streef zoveel mogelijk naar kwalitatieve specificaties en resultaat-gebonden doelstellingen. Evalueer de prestaties van de huidige leveranciers. Analyseer de marktgegevens en prijsevoluties en bekijk de externe invloeden op de prijsvorming. Bestudeer hoe de kostprijs is opgebouwd, en op welke prijselementen je nog kan onderhandelen. Verzamel informatie over kostelementen in de verdere levenscyclus, zodat je de TCO kan meenemen in de afspraken met de leverancier. Als je beslist om een nieuwe leverancier te zoeken, breng dan in kaart welke extra kosten en aanpassingen dit met zich mee brengt zowel in het sourcing proces als in de supply chain. Bekijk de consequenties en risico’s van strategische keuzes als make or buy, single of multiple sourcing, local of global sourcing, en verlies daarbij de totale supply chain niet uit het oog. Volgende maand behandelen we hier de volgende stap in het tactisch inkoopproces: sourcen. Op 16 januari start de VIB-opleiding Tactisch Inkopen in Gent – meer info op onze website

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?