Betere tijdsregistratieoplossingen op basis van geolokalisatie dankzij Qeos

Opgericht in 2010 is Qeos een snel groeiend adviesbedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van tijdsregistratiesystemen op basis van geolokalisatie. Naast globale en flexibele sectorspecifieke oplossingen biedt Qeos ook systemen op maat van elk bedrijf.

In oktober nam Qeos deel aan ‘Transport & Logistics’ in Antwerp Expo en begin november stond Qeos met een stand op Batimat, de internationale vakbeurs voor de brede bouwsector die in Parijs plaatsvond. Hiermee positioneert de van oorsprong Waalse KMO, met vestiging in Bonheiden, zich verder op de Vlaamse én internationale markt.

Weet wat er gebeurt ‘buiten de muren’ van uw bedrijf

Met de Qeos-systemen kunnen alle ‘bewegingen’ van teams, voertuigen en materieel van een bedrijf in real-time geregistreerd en gegeolokaliseerd worden. “Het gaat dus niet alleen over Intern voorraadbeheer, maar vooral ‘buiten de muren’ van het bedrijf, in de bedrijfsvoertuigen en op de werven. We onderscheiden ons met eenvoudige oplossingen die afgestemd zijn op de  bedrijfsactiviteit van onze klanten. Onze toepassingen leveren niet alleen een tijdswinst op, maar geven bedrijven ook meer controle, overzicht en veiligheid omdat ze de medewerkers gedurende het ganse werkproces begeleiden. Zo ontsnapt er niets meer aan hun aandacht”, zegt Paul Catoul, algemeen directeur van Qeos.

Aanzienlijke tijdswinst

Wanneer technici hun opdracht hebben voltooid, verschijnt de digitale werkbon automatisch. Hierop is vermeld hoeveel tijd aan de opdracht werd besteed, welke artikelen (incl serienummer en voorraad) werden gebruikt.

“De klant kan ook realtime alle werkmiddelen, werfmaterialen en gereedschappen beheren. Zo heeft  hij meteen zicht op de beschikbare voorraad, welk materieel door wie en waar gebruikt wordt. 

De tijd die een bedrijf daarmee wint, kan aangewend worden voor een beter beheer van de externe activiteiten en een geoptimaliseerde besluitvorming”, gaat Paul Catoul verder

Professionele applicaties en betrouwbare hardware

Qeos gebruikt hardware van industriële kwaliteit in combinatie met modulaire toepassingen.

De applicaties worden ontwikkeld in overleg met diverse sectorspecialisten. “Het is absoluut noodzakelijk om met adequate oplossingen voor de dag te komen die beantwoorden aan de bedrijfsbehoeften en die de werkprocessen van de gebruikers weergeven”, verduidelijkt de algemeen directeur.

Zo kunnen containeroverslagbedrijven met AssetViewer Container het beheer van de bewegingen van containers optimaliseren. “Maar we hebben b.v. ook een tool voor analyse en hulp bij het beheer van afvalinzameling en -verwerking. De VehicleViewer WasteCollection beantwoordt aan de behoeften op het vlak van traceerbaarheid van afvalophalingen en optimalisering van het beheer en de controle van de rondes. Elk voertuig is uitgerust met een trackingsysteem en iedere chauffeur beschikt over een boordcomputer”, zegt Paul Catoul. 

Trajectregistratie in het kader van Vlarebo

Qeos helpt eveneens om in regel te zijn met het nieuwe VLAREBO dat op 1 april van dit jaar van kracht werd. Eén van deze wijzigingen betreft de inkanteling van de bodemmaterialen in de regeling grondverzet. Hierdoor moeten bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib ook de grondverzetsregeling volgen.

Een technisch verslag van aanvoer van de boorslurry tot en met afvoer van het eindproduct is bijgevolg verplicht. Met de op maat gemaakte software van Qeos is een eenvormige trajectregistratie van a tot z mogelijk.

Voor een compleet overzicht:  www.qeos.be

info@qeos.be

Bruinbeekstraat 1
2820 Bonheiden

Enclus du Haut 10
750 Mont-de-l'Enclus (Orroir)

Bekijk de socials