Doe meer dan de klant verwacht

Met 13.000 vierkante meter extra magazijnruimte bouwt ODTH zijn site in Willebroek verder uit tot een echte logistieke draaischijf. In Puurs komt er bovendien een moderne bimodale terminal die met vier eigen sporen van 300 meter aangesloten wordt op het spoorwegnet. Opslag & Distributie Ter-Haeghe (ODTH) van Jos De Wael is daarmee aan een sterke consolidatie toe. “Optimale service is ons devies”, zegt de gedelegeerd bestuurder. “Mijn slogan daarbij is: doe meer dan de klant verwacht.”

De Rupelstreek zag in de jaren zeventig de baksteenindustrie geleidelijk in elkaar zakken maar heeft in de logistiek een nieuwe toekomst gevonden. ODTH is een van de steunberen onder die doelgerichte expansie. Jos De Wael heeft als ondernemer het bloed van een echte transporteur in de aderen. Moderne logistiek is volgens hem echter veel meer dan alleen maar het behandelen van de goederen zelf. Logistiek heeft vandaag alles te maken met planning, efficiëncy en flexibiliteit. ODTH stelt vandaag zo’n 200 mensen aan het werk en nog eens 100 tot 200 man van verschillende maatwerkbedrijven. Die leveren nog verscheidene VAS-diensten (value added services) zoals het aanpassen van bestaande verpakkingen, het herlabelen, het (her)verpakken enz.

De inbreng van de informatica heeft ODTH in dit opzicht een snelle boost gegeven. In de 150.000 vierkante meter aan magazijnen van het bedrijf worden de activiteiten in grote mate bepaald door WMS-systemen (warehouse management systems) met klassieke hef- en reachtrucks, AGV’s (automatisch geleide voertuigen), liften, shuttles, opslagkanalen en de Magic Black Box (een volledig geautomatiseerd stagingsysteem voor 52 truckladingen). Pallets worden in dit opzicht snel in elke richting en op iedere gewenste locatie weggezet. Dat leidt tot een forse stijging van de productiviteit, efficiëncyvoordelen door de scheiding van in- en uitvoerstromen en correcte inplanningen van klantenladingen. ODTH heeft bovendien alle nodige vergunningen voor AEO (douane en veiligheid) en Seveso (gevaarlijke producten) alsook een ISO14001 en 9001 certificaat.

“Wij gaan doelgericht verder in die richting,” zegt Jos De Wael. “We gaan onze site in Willebroek uitbreiden met bijkomende magazijnoppervlakte. We gaan dan naar 83.000 vierkante meter beveiligde en bewaakte opslagplaats. Onze site aan het Brussels Zeekanaal is een optimale AAA-locatie waar goederen overgeslagen kunnen worden via de inlandterminal TCT. ODTH biedt hier zowel zeer korte als langetermijnoplossingen voor opslagnoden.”

Ook op de site in Puurs wordt flink geïnvesteerd?

Jos De Wael: “We bouwen er een bimodale terminal uit waarbij we de faciliteiten van het spoor combineren met het transport over water en over de weg. De verkeerscongestie in en om Antwerpen verscherpt de noodzaak om nieuwe vervoersformules uit te denken. Het gaat er altijd om de goederen tijdig bij de klant te krijgen en de water- en de spoorweg kunnen daartoe in samenwerking met het transport over de weg een heel eigen bijdrage leveren.”

ODTH runt ook nog vestigingen in Mechelen, Rumst en Terhagen?

Jos De Wael: “Wij denken vanuit ODTH altijd op korte, op middellange en op lange termijn. Elke site is een geografisch optimale AAA-locatie die naar de toekomst toe nog grote groeimogelijkheden biedt. Wij zoeken overigens onafgebroken nieuwe markten op. Zoöok de opslag van geneesmiddelen bv. Wij hebben in dit opzicht contact gevonden met het Amerikaanse Expeditors dat onze prestaties op het vlak van kwaliteit en beveiliging onderkend heeft en dat met ons wil samenwerken. Verder doen we ook onderzoek naar mogelijke consolidatie-opties voor onze klanten om zo voor iedereen meerwaarde te creëren.”

De inbreng van de IT in de activiteiten is wél opmerkelijk?

Jos De Wael: “Die inbreng is zo merkwaardig omdat onze informatica uitgewerkt werd door mensen die zelf op de vloer van het bedrijf gestaan hebben. Ze kennen de transportwereld en de bottlenecks. Het is dus niet IT dat zich opgedrongen heeft aan onze logistieke operatie maar precies omgekeerd.” (MB)