Douanevertegenwoordiger: de toekomst

Het beroep van douane- expediteur duikt regelmatig op in de lijst van knelpuntberoepen. Het blijft een uitdaging om jonge mensen te overtuigen van de aantrekkelijkheid van deze belangrijke functie in de logistieke wereld. Douanevertegenwoordiger een bedreigd beroep? Ja, gedeeltelijk.

Reeds jaren verkondigen we dat het beroep van douane- expediteur onderhevig is aan belangrijke evoluties. Centralised Clearance, Entry into the records, Self assessment, System Based Approach,… het zijn allemaal concepten die het de industrie en verladers mogelijk moeten maken om op een vereenvoudigde manier hun douaneprocessen te organiseren. Echter is er ook een rol weggelegd voor de traditionele douane- expediteur op voorwaarde dat hij zich deze vereenvoudigen eigen maakt en ze tevens aanbiedt aan het cliënteel. Douanevertegenwoordiger een bedreigd beroep? Nee, op voorwaarde dat de douanevertegenwoordiger zich profileert als douaneconsultant.

U stelde in het verleden als bediende van een douane- expediteur een douaneaangifte op. Of u bent zaakvoerder van een douane- expeditiebedrijf. U voert garnalen in uit Bangladesh op basis van oorsprongscertificaten die u worden aangereikt. Of fietsen uit Sri Lanka. Zonnepanelen uit China.

Echter jaren nadien blijkt na grondig onderzoek dat deze certificaten onterecht werden afgeleverd en ondanks het feit dat u volledig ter goeder trouw bent, wordt u door de douaneadministratie vervolgd voor honderdduizenden euro’s aan ontdoken invoerrechten. Loonbeslag, gedaan met het zorgeloos pensioen of sluiting van het bedrijf met aanzienlijk jobverlies. Douanevertegenwoordiger een bedreigd beroep? Letterlijk!

Het vertrouwen tussen douane en bedrijfsleven is nooit zo sterk in de verf gezet als de laatste jaren. Authorised Economic Operator moet daarvan het beste bewijs vormen. ‘Laat de bonafide bedrijven met rust…’, het prijkte meermaals in presentaties van de douaneadministratie.

De boodschap is jammer genoeg niet overal doorgedrongen. De laatste maanden worden individuele personen evenals bedrijven geconfronteerd met dossiers, invorderingen en dreigementen… Zelfs een uitspraak van een rechtbank die tegenstrijdigheid vaststelt tussen de Belgische en Europese wetgeving en de douane verbiedt om de douanevertegenwoordiger aan te spreken, wordt naast zich neergelegd.

En toch zien we de toekomst rooskleurig tegemoet. VEA heeft goede hoop dat we het tij de komende maanden definitief zullen doen keren. Bovendien kan een beetje spanning in de job nooit kwaad…