ESD Products werkt projecten uit rond statische elektriciteit

Elektrostatische ontladingen op electronica componenten kunnen dramatische gevolgen hebben. Daar zijn ondernemers zich onvoldoende van bewust. Bij de eindcontrole van de producten kunnen die latente schades trouwens nauwelijks gedetecteerd worden.

Als gevolg van die elektrostatische ontladingen kunnen vliegtuigen evenwel vroeg of laat crashen, kan brand ontstaan in een auto of kunnen computers compleet tilt slaan. "Kankercellen zijn in de beginfase ook niet waarneembaar," zegt Bruno Depré, de business manager van ESD Products. "Het is evenwel zaak om tijdig te voorkomen dat die gaan uitzaaien en finaal de dood veroorzaken. Dat is met schades als gevolg van elektrostatische ontladingen op electronica-componenten net zo."

Bruno Depré biedt totaalpakket aan met opleiding, begeleiding, training en advies

De meeste ondernemers liggen er ondertussen niet wakker van. Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Het zal je als KMO echter maar overkomen. Wanneer het productie-apparaat stil valt als gevolg van elektrostatische ontladingen op electronica componenten is paniek nooit ver weg. Het is trouwens zeer de vraag bij wie kun je op zo'n dramatisch ogenblik nog terecht kunt. Bruno Depré van ESD Products biedt zich in dit opzicht aan als ervaren specialist om de problemen uit te klaren.

ESD staat voor "elektrostatische ontlading." In het Engels: electrostatic discharge. Met ESD Products heeft Bruno Depré zich gepositioneerd als internationaal expert om elektrostatische ontladingen in productieprocessen te beheersen. Het gaat daarbij overigens niet enkel om bedrijfsgebonden problemen. Ook particulieren kunnen geconfronteerd worden met elektrostatische ontladingen in hun onmiddellijke omgeving. Zegmaar thuis bv. Dat een baby telkens begint te huilen wanneer papa hem wil knuffelen kan ook met elektrostatische ontladingen te maken hebben...

"Ik ben al verscheidene (17) jaren actief in de sector," zegt Bruno Depré. "In die mate dat ik er met ESD Products een hele strategie rond opgebouwd heb. In nauwe samenwerking met de klant gaan we in een eerste fase doorheen een interactieve basisopleiding rond de hele problematiek. Daarin wordt de klant uitgelegd in welk opzicht een elektrostatische ontlading een vorm van ladingsvereffening is tussen twee verschillende elektrisch geladen geïsoleerde lichamen. In een volgende fase gaan we in een doelgerichte audit de statische ontladingen in het bedrijf en het productieproces vaststellen en de gerelateerde problemen aflijnen. Daarbij worden internationale normen nauwlettend opgevolgd. We doen systematische metingen. We komen finaal tot concrete verbeteringsvoorstellen. Waarbij effectief ook aanpassingen voorgesteld worden aan de meubels, de zetels, de bedrijfskledij, de schoenen, de bevloering, de handtools enz."

Of hoe ESD Products zich op die manier opstelt als een totale projectorganisator met zowel opleiding, begeleiding, training en advies.
ESD Products runt in dit opzicht ook een eigen webshop waar de klanten een compleet gamma aan ESD-beveiligde producten kunnen aankopen. Het gaat dus om producten waarin de internationale ESD-normeringen correct geïmplementeerd werden. De leveranciers werden daarbij doelgericht geselecteerd.

"Een ESD-strategie is niet onmiddellijk de eerste prioriteit van een ondernemer," stelt Bruno Depré zélf vast. " Dit neemt niet weg dat de problematiek toch stilaan doordringt in de maatschappelijke omgeving. Terwijl de electronica componenten zélf verder geminiaturiseerd worden is een wereld zonder elektronica gestuurde apparatuur vandaag ondenkbaar geworden. Die trend zal zich in de toekomst ongetwijfeld verder zetten."

Neem nu de positie van de verzekeringsmaatschappijen bv. Die zijn helemaal niet bereid om zomaar financieel te interveniëren bij bepaalde schadegevallen rond elektrostatische ontladingen. Op zo'n moment wordt de zwarte piet systematisch doorgeschoven naar andere partijen. Naar de fabrikant van de productie-apparaten bv., de onderhoudsdiensten van het bedrijf of de eindgebruiker zelf. Vandaag is traceability in het bedrijfsleven bijna een vanzelfsprekendheid en wie terzake al die jaren ESD-oplossingen genegeerd heeft dreigt wel eens de pineut te worden van de hele zaak."

ESD Products werkte in de afgelopen maanden een vruchtbare samenwerking uit met het VITO in Mol, een Vlaamse overheidsinstantie die actief is op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkelingen.