Euler Hermes helpt onbetaalde facturen voorkomen

Facturen die niet betaald worden kunnen zwaar wegen op de cashflow en bedrijven snel in moeilijkheden brengen. Om het verloren bedrag van één factuur te recupereren moet een bedrijf een extra omzet genereren dat 10 tot 100 keer hoger ligt dan het bedrag van de bewuste onbetaalde rekening.

Ondernemingen moeten er dan ook op bedacht zijn zich te wapenen tegen slechte betalers. Ze kunnen daartoe oa. een beroep doen op een kredietverzekeraar als Euler Hermes. Die heeft een aantal financiële beschermingsmechanismen uitgewerkt waarmee bedrijven zich kunnen indekken. Het gaat dan in eerste instantie om de brede informatiebasis waarover Euler Hermes beschikt. De kredietverzekeraar volgt de financiële ontwikkelingen op bij miljoenen bedrijven. De database wordt permanent geactualiseerd. Binnen de context van een internationale groep worden uiteraard ook buitenlandse gegevens verwerkt. Wanneer afnemers de rekeningen langer dan geoorloofd laten open staan of wanneer langere betalingstermijnen onvermijdelijk zijn gaat Euler Hermes de gevolgen daarvan voor zijn eigen klanten inperken. Euler Hermes kan de wanbetalers opvolgen en uitstaande bedragen recupereren. Verloren bedragen worden finaal vergoed. Op die manier wordt de impact op de cashflow verminderd en kan het bedrijf veilig blijven doorgroeien. Maar vooral: het komt erop aan de financiële gezondheid en het betalingsgedrag van de klanten goed in te schatten. Euler Hermes analyseert in dit perspectief de klantenportefeuille en bepaalt de kredietwaardigheid van de prospecten. De specialisten zien erop toe dat het aantal onbetaalde facturen van de bewuste klant beperkt blijft, dat geïnformeerde beslissingen genomen worden en dat de klantenportefeuille op zichzelf gezond blijft. En nog zoiets: bedrijven kunnen de financiële stabiliteit van Euler Hermes inroepen om handelspartners en opdrachtgevers de zekerheid te bieden dat contractuele verplichtingen zullen nagekomen worden. De garanties en de borgstellingen van Euler Hermes versterken op die manier de fundamenten van het bedrijf. (MB)