Hoezo, binnenvaart traag? Liège Container Terminal vertienvoudigt zijn volume

Op nauwelijks vijf jaar tijd heeft Liège Container Terminal (LCT) zijn volume quasi vertienvoudigd. De binnenvaart vormt dan ook een interessant en aantrekkelijk alternatief voor vrachtwagentransport. “Transport met een lichter is gemiddeld 30% goedkoper én omdat we ’s nachts varen, staan de containers die we vandaag ophalen, morgen, bij het krieken van de dag, op de kade in Luik. In Antwerpen doen we niet minder dan 12 kaaien aan en onderweg kunnen we ook laden of lossen in Meerhout, Beverdonk, Genk en Monsin (Luik). We opereren volledig onafhankelijk en neutraal”, stelt Tom Paeshuys, managing director van LCT.

Liège Container Terminal is de enige trimodale terminal in Wallonië op de as tussen de Havens van Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge en het economisch hinterland van België, Duitsland en Noord-Frankrijk. De inland terminal kan heel wat troeven uitspelen.

 

Binnenvaart = goedkoper

Met vervoer per binnenschip in plaats van met de vrachtwagen realiseert u belangrijke besparingen die kunnen oplopen tot zo’n dertig procent.

Tom Paeshuys: “Een twintig foot trucking van Antwerpen naar Luik kost u +/- 320 euro. Bij LCT betaalt u 100 euro voor de tocht naar Luik, tot en met het laden op chassis. Voor het bereiken van uw eindbestemming met lokaal transport wordt u zo’n 120 euro aangerekend of 220 euro in totaal. U bespaart aldus gemakkelijk 100 euro per transport uit. Er gelden bovendien geen Linkeroever- of andere toeslagen.”

 

Binnenvaart ≠ trager

Tom Paeshuys: “Het is uiterst uitzonderlijk dat een container die vandaag gelost wordt ex zeeschip ook nog vandaag bij de klant geleverd moet worden. In dit uitzonderlijke geval is baantransport aangewezen, voor alle andere containers (de absolute meerderheid) is een lichter een zeer aantrekkelijk alternatief. Containers die we vandaag ophalen – we doen in Antwerpen liefst 12 kaaien aan – vervoeren we ’s nachts naar Luik zodat ze daar van ’s ochtends zeer vroeg verder uitgeleverd kunnen worden. Dit geldt uiteraard mutatis mutandis ook voor exportlading. We werken volledig onafhankelijk, opereren in alle neutraliteit en zijn door de meeste rederijen erkend. Doordat er ook lege containers in Luik staan en we dus de tractie Antwerpen-Luik niet meer moeten doen om een lege container te halen, kunnen we dieper het hinterland in om te laden, ik denk aan Maastricht, Keulen, Trier, Pronsfeld, Luxemburg,… We stockeren ook containers, die onze klanten op afroep laten uitleveren.”

Het spreekt vanzelf dat LCT ook de volledig administratieve afhandeling van het transport op zich neemt inclusief douane-formaliteiten (op aanvraag), zodat u op dat vlak volledig ontzorgd bent.

 

LCT = Nederlands- en meertalig

Mooi meegenomen is dat de medewerkers van LCT tweetalig zijn en u met andere woorden in perfect Nederlands te woord kunnen staan. Handig is bovendien dat een aantal onder hen ook het Italiaans, Japans, Duits, Engels en Pools machtig is en met Tom Paeshuys als managing director handelt u met iemand die het reilen en zeilen in de haven van Antwerpen op zijn duimpje kent. Voor hij bij LCT aan de slag ging, werkte hij tien jaar lang bij een grote Antwerpese container terminal uitbater.

 

Unique Selling Proposition

De zeldzame neutraliteit (zowel op vlak van de havens, de deep sea terminal operatoren als rederijen) gecombineerd met de locatie (einde van Albertkanaal/Maas waardoor met alle terminals richting Antwerpen kan samengewerkt worden) en de lokale verankering vormen de ideale mix die resulteerde in de volumetoenames en die de basis vormt voor verdere gestage groei.