Hospitalisatieverzekering, terugbetaling ambulante kosten en tandzorg

De medische kosten nemen jaarlijks toe, samen met de ereloon- en kamersupplementen in een éénpersoonskamer bij hospitalisatie. Daarnaast vervagen ook de grenzen tussen hospitalisatie en de verdere verzorging: de duur van de hospitalisatie wordt ingekort, sommige ingrepen gebeuren nu buiten de hospitaalmuren, waardoor ook de nood aan ambulante kosten toeneemt.

DKV Belgium, specialist en marktleider op het vlak van private ziekteverzekeringen, komt tegemoet aan toenemende medische kosten en nieuwe trends. “Wij bieden een compleet gamma van waarborgen aan voor zowel particulieren als voor ondernemingen en kunnen hierdoor intussen rekenen op het vertrouwen van ruim 2 miljoen verzekerden. Op die manier maken wij de Belgische geneeskunde, één van de beste van de wereld, toegankelijk voor onze klanten.” zegt David Boulangier, sales manager key accounts bij DKV.

DKV Belgium werd opgericht in 1964 en maakt deel uit van de groep Munich Re (alias Münchner Rück). Deze groep heeft een hoofdzetel in München heeft en is één van de grootste herverzekeraars wereldwijd. Het geïntegreerde business model van de onderneming bestaat uit drie pijlers: herverzekeringen, verzekeringen en Munich Health.

Uiteraard kent iedereen de klassieke “aanvullende” hospitalisatieverzekering die ook bij DKV vandaag nog steeds als de kernactiviteit mag beschouwd worden.

Het productengamma gaat echter veel verder en bevat ook oplossingen die bijvoorbeeld ambulante kosten het hele jaar door indekken zelfs buiten een ziekenhuisopname om (raadplegingen, geneesmiddelen, medische onderzoeken, alternatieve geneeskunde).

De tandverzekering garandeert dan weer een tussenkomst voor raadplegingen, orthodontische behandelingen, tandprotheses enz…

DKV biedt zelfs een aanvullende zorgverzekering aan voor wie hulpbehoevend wordt als gevolg van ziekte of een ongeval.

David Boulangier van DKV Belgium:

Elk jaar nemen de kosten voor de gezondheidszorg toe en dat weten uw werknemers ook. Voor veel werknemers is een hospitalisatieverzekering dan ook een prioriteit geworden in hun loonpakket en dat vinden ze belangrijker dan een grotere bedrijfswagen of meer loon.

Een collectieve ziekteverzekering levert een werkgever dan ook meer erkentelijkheid op, zonder dat deze meer patronale bijdragen betaalt. En ook voor de werknemer is het financieel interessant. Voor de werkgever een zorg minder, voor de medewerkers meer zorg.

In sommige bedrijven kan men in het kader van bepaalde sectorakkoorden bijvoorbeeld een premie vervangen door een gelijkwaardig voordeel in de vorm van een verzekering medische kosten waardoor het voordeel voor de werknemer op die manier kan geoptimaliseerd worden.

“Het afsluiten van een verzekering medische kosten van DKV betekent dan ook een extra meerwaarde en biedt de betrokken werknemers een ongeziene financiële zekerheid wanneer deze geconfronteerd worden met de steeds stijgende medische kosten” zegt David Boulangier, sales manager key accounts bij DKV.

Tijdens een recente KMO connect@lunch in Hof Ter Delft in Ekeren legde David Boulangier de aanwezige bedrijfsleiders nader toe op welke manier de toekenning van een aanvullende ziekteverzekering kan uitgebouwd worden “als een extra bindmiddel voor de personeelsleden.”

“Zelfs indien de banden tussen het bedrijf en de werknemer op een bepaald moment doorgeknipt worden zoals bijvoorbeeld op moment van pensioen, vrijwillig vertrek of ontslag kan de voortzetting van de aanvullende ziekteverzekering op individuele basis worden aangevraagd,” stelde David. Sinds enkele jaren is er in dat verband een wetgevend kader (wet Verwilghen) via dewelke er modaliteiten van toepassing zijn die het recht op verzekering en de continuïteit van de dekking zoveel mogelijk moeten garanderen aan werknemers alsook aan hun gezinsleden die eventueel mee verzekerd werden in het collectieve contract.

DKV heeft sinds vorig jaar een vernieuwd produktengamma voor particulieren met elk hun eigen kenmerken, zodat de klant een bewuste keuze kan maken en een product kan kiezen dat afgestemd is op de eigen noden.

“Wanneer het gaat over hospitalisatieverzekeringen verkiezen sommigen steeds het comfort van een éénpersoonskamer, ook bij een dagopname, terwijl anderen die keuze laten afhangen van de aard van de ingreep. Er is ook een groep voor wie een dekking van de medische kosten heel het jaar door onmisbaar is en voor wie een tweepersoonskamer volstaat bij hospitalisatie. Deze verschillende gevoeligheden hebben dan ook aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van dit gamma”, aldus David Boulangier.