"Kies een onderneming waar je van houdt en je moet geen enkele dag meer werken”

Machines, gebouwen, voorraden. Het zijn vaste bestanddelen van een degelijk uitgebouwd businessplan. Die langetermijnstrategie is echter doorgaans niet onderbouwd met een doelgerichte personeelspolitiek. Bedrijven slagen er vandaag dan ook niet makkelijk in om de nodige kandidaat-werknemers te matchen met de eigen ondernemingscultuur. Het ontbreken van een heus peopleplan is meteen de aanzet tot vele burnouts en een negatief personeelsverloop.

"Dynamische groeibedrijven doen vandaag aan employer branding," zegt Johan Driessens van Branded.Careers. "De ondernemers tekenen er interactief de dynamiek van hun merk of hun producten mee uit en maken er de basis van hun recruitment van."

Branded. Careers is in die nieuwe marktomgeving aan een sterke expansie toe. Het bedrijf uit Kontich heeft de snelle ontwikkelingen op de personeelsmarkt onderkend. Vandaag zijn de millennials aan de beurt. Ze steken vol engagement, ze denken expansief en ze laten zich niet vast zetten. Veel ondernemingen hebben die nieuwe tendenzen echter nog niet voldoende aangevoeld. Ze werken vaak nog met totaal achterhaalde aanwervingsprocedures, met diploma's, attesten en tijdrovende, vaak ook saaie personeelscampagnes.

"Ze zijn fout bezig", zegt Johan Driessens. "Talentrijke jongeren hebben vandaag enorme keuzemogelijkheden. Ze kunnen alle richtingen uit. Ze kiezen bij voorkeur voor ondernemingen die een eigen cultuur hebben en waarin ze zich kunnen inpassen. Alleen hebben veel ondernemers nog niet begrepen hoe ze zich in dit opzicht moeten positioneren. Vacatures zien er vandaag nog precies zo uit als in 1952. Copy/paste van steeds maar dezelfde holle formuleringen en clichés. In de digitale wereld is het doornemen van gedrukte personeelsadvertenties hopeloos achterhaald. Bedrijven die niet bezig zijn met hoe ze mensen een inspirerende werkplek kunnen bieden zullen evenwel ongetwijfeld ten onder gaan."

Branded.Careers gaat in dit opzicht na welke factoren de klanten in die moeilijke omgeving kunnen helpen, waar hun sterktes en hun zwaktes liggen. Bedrijven moeten laten zien wat ze in hun mars hebben. De kandidaten kunnen dan zelf ontdekken of ze werkelijk passen in het bedrijf en of ze er effectief deel willen van uitmaken.

"Op basis van methodologiën van de Worldwide Employers Branding Academy werken wij voor onze klanten vervolgens een eigen communicatiestrategie uit. Met alle mogelijke vormen van interactieve belevenissen. Met testimonials als jobstories, cultural video's, foto's vanop de werkvloer, blogs van de werknemers, 360° graden video's... Op die manier creëren ze effectief een imago. Het gaat erom de twee partijen met elkaar te matchen. Ons onlineplatform Djobby kan daarbij een rol spelen. Het is gebouwd op een algoritme dat bv. de ambities, het teamwork, het empowerment, de innovatie of de prestatiegerichtheid van beide partijen afweegt net zoals softskills als persoonlijke, emotionele en sociale talenten."

Peopleplan

De voorstellen die Branded.Careers uitschrijft zijn evenwel geen vrijblijvende marketingformules, het zijn geen tijdelijke ingrepen. Er wordt vanuit gegaan dat een actief peopleplan ook ingebouwd wordt in een ernstig businessplan. Als een ongoing proces. Een professioneel personeelsbeleid kan op termijn trouwens ook tot een daling van het chaotische personeelsverloop leiden. Zelfs met 30%.

Een actieve employer branding zal op termijn ook nog eens tot een vermindering van de aanwervingskosten leiden. Met zelfs 50%. Of hoe er naast een return on investment (ROI) ook een opmerkelijke return on relationsships (ROR) zal gerealiseerd worden.

Met zijn aanpak heeft Branded. Careers in de afgelopen maanden een indrukwekkend mooi klantenbestand opgebouwd. "Kies een onderneming waar je van houdt en je zult in heel je leven geen enkele dag meer moeten werken," brengt Johan Driessens nog bij wijze van boutade aan. Het zal ongetwijfeld geen toeval zijn dat hij als CEO van Branded.Careers ook wel eens de Chief Enthusiasm Officer genoemd wordt.