Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Onze plannen zijn inderdaad heel ambitieus", vertelt dhr. Wagtmans. "Maar de markt is dan ook heel groot. Bovendien investeren we stevig in Research & Development en Marketing. Een aanzienlijk percentage van onze wereldwijde omzet gaat naar R&D. Van ons assortiment is 90% jonger dan 5 jaar. De mensen kennen ons vooral van de hogedrukreinigers, maar die vertegenwoordigen maar een gedeelte van onze omzet. Daarnaast maken wij machines, toebehoren en reinigingsmiddelen voor alle soorten reiniging, tot carwashinstallaties toe."

Heldere missie
De missie van Kärcher Belux is helder: tegen 2020 wil het bedrijf de leidende leverancier zijn, die op het vlak van reiniging het verschil maakt voor de centraal geplaatste klant, zowel door middel van onze aangeboden reinigingsoplossingen als via onze medewerkers. Kees Wagtmans: "Onze visie is dat mensen bij een reinigingsbehoefte eerst aan Kärcher denken. Onze missie is dan om ook daadwerkelijk een oplossing te bieden".

Duurzaam reinigen
Daarnaast wil Kärcher een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Het Kärcher duurzaamheidsprogramma omvat drie luiken: maatschappelijk verantwoord ondernemen, ecologie en culturele sponsoring.
Kees Wagtmans: "Wat MVO betreft, zijn we o.a. sponsor van het Ronald McDonald-kinderfonds, opgericht door de stichter van de hamburgerketen. In nog te realiseren in Jette - naast het UZ Brussel - sponsoren wij één van de zes kamers in de vorm van financiële steun en schenking van apparatuur. De filosofie bij het ter beschikking stellen van de Kärcher reinigingsapparatuur is dat de werknemers en vrijwilligers meer met de kinderen kunnen bezig zijn als het schoonmaakwerk sneller klaar is."

levensloop
In 2016 in KÄRCHER voor de tweede jaar op rij fiere peter van de Edegemse Levensloop, t.v.v. Stichting Tegen Kanker. KÄRCHER wil ook hier een verschil maken engageert om samen met alle medewerkers zich in te zetten om een mooi bedrag in te zamelen dat kan aangewend worden om zij, die strijden tegen kanker, en hun omgeving de broodnodige steun te bieden. Het streefdoel voor 2016 is € 10.000 in te zamelen en tot heden staat de teller al net voorbij € 6.000. Mooi op koers dus!

Zoveel mogelijk recycleren
Kärcher levert zijn bijdrage aan een gezond milieu door veel te investeren in R&D. 99% van de Kärcher producten zijn recycleerbaar. Nadat de machines na beeindiging van de levenscyclus van de markt worden genomen, gaan deze naar ECMR (European Cleaning Machine Recycle Recycling) die de gebruikte machines ophaalt, demonteert en de onderdelen sorteert. Zo wordt de kunststof bv. vermalen en terug verkocht aan de leverancier. Zo is de cirkel rond. "Verder draaien onze fabrieken op zonne-energie en windmolens. Bovendien gebruiken we regenwater in onze ateliers om onze machines te testen", vervolgt dhr. Wagtmans. "Ook stoken we onze verwarmingsketels met vermalen pallets van onze leveranciers."

Minder CO2 uitstoten
"Met onze in 2015 gerealiseerde gebouwen in Wilrijk willen we onze CO2-uitstoot met 50 ton reduceren – dat is de jaarlijkse uitstoot van vijf dieselauto's. We hebben zonnepanelen op het dak, full LED-verlichting, ook op de parking, onze eigen carwash werkt voor een groot gedeelte met regenwater. Tevens heeft Kärcher geinvesteerd in geothermie voor de verwarming en koeling van het hoofdkantoor. We voegen dus de daad bij het woord, en dit leeft bij alle medewerkers."

Cultuur sponsoren
Het derde luik van het Kärcher duurzaamheidsprogramma is culturele sponsoring zoals de reiniging van monumentale gebouwen en monumenten als Mount Rushmore.
"Zo zie je dat het familiebedrijf Kärcher als marktleider het voorbeeld geeft en het verschil maakt, niet alleen met zijn reinigingstechnieken, maar ook met alles wat erna komt," zo besluit Kees Wagtmans. (TM)