Manus wijst de weg naar efficiënte sociale economie

Sociale economieondeneming Manus richt zich tot een doelgroep van arbeidskrachten die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. Dit kan vele oorzaken hebben. De medewerkers dragen niet zelden een aantal psychosociale problemen met zich mee. De grote uitdaging? "Hen via een onderbouwd groeiproces integreren op de reguliere jobmarkt", klinkt het overtuigd uit de mond van directeur Katleen Vermeiren.

Manus focust zich op handenarbeid in vijf specifieke sectoren: schoonmaak, groenonderhoud, lichte renovatie, logistiek en techniek. Mensen met een arbeidsachterstand doorlopen er een voorbereidend traject om nadien door te stromen naar de reguliere economie. In totaal heeft Manus plusminus vierhonderd mensen in dienst, uitgesplitst in een vijftigtal begeleiders én doelgroepmedewerkers. "Het klinkt misschien eenvoudig, maar kost erg veel energie. Dat neemt niet weg dat ze erg fier is op het traject dat ze de voorbije jaren aflegde, temeer omdat nogal wat reguliere bedrijven nood hebben aan medewerkers met dergelijke basiscompetenties.

Drietrapsraket richting arbeidsmarkt

Manus schotelt de kandidaat-werknemers drie opeenvolgende niveaus voor: het instap-, werk- en doorstroomniveau. Katleen licht ze toe.

Instapniveau

"Samen met de werfleiders wordt er in dit deel van het traject aandacht besteed aan vijftien basiscompetenties zoals, samenwerken, verantwoordelijkheid, Nederlands, omgaan met gezag,... Het is belangrijk dat de medewerkers deze basis bezitten, alvorens door te groeien in hun traject."

Werkniveau

"We beoordelen de deelnemers op het bereikte resultaat. Hun taken beperken zich tot uitvoerend werk en ze leveren niet dezelfde snelheid als een regulier bedrijf, want de medewerkers krijgen door ons ook nog lessen Nederlands aangeboden, deels tijdens, deels na de werkuren. Bovendien moet er af en toe een foutje hersteld worden."

Doorstroomniveau

"We werkten een matrix uit waarin we doelgroepmedewerkers matchen aan vacatures van reguliere bedrijven. Op basis van een heleboel verzamelde data d.m.v. een zelf uitgewerkte app, selecteren we per vacature telkens de drie meest geschikte kandidaten. We beschikken zowel over interne doorstroomtrajecten, individuele doorstroomtrajecten (kleine bedrijven) als collectieve doorstroomtrajecten (grote bedrijven, minimum vijf kandidaten). Krijgt een medewerker in dit laatste traject na drie maanden een positieve eerste evaluatie, belonen we hem daarvoor met een financiële reward. Wanneer ze het langer dan zes maanden volhouden, worden het 'blijvers'. Het feit dat er nog niemand voortijdig is uitgevallen, bewijst het gelijk van onze aanpak. En daar ben ik best trots op."

Van zwerfvuilprikker tot wegenbouwer

Op het bureau van Katleen Vermeiren bevindt zich een heuse Wall of Fame met handtekeningen van medewerkers die een succesvol groeitraject doorliepen. "Zoals Ezathullah, een jonge, sterke kerel met taalproblemen en zonder rijbewijs. Na twee jaar stroomde hij door naar een regulier bedrijf om zwerfvuil te prikken naast waterlopen. Die job vond hij te min, zodat we hem moesten overtuigen toch vol te houden. Want het bewuste bedrijf is namelijk actief in verschillende sectoren. Dankzij onze intense begeleiding beet hij door en kreeg vorig jaar een functie in het wegenbouwteam en behaalde zijn rijbewijs. Een succesverhaal!"

www.manuswerkt.be