Overname/overdracht? Niet alleen financieel advies is belangrijk

Laat u uw bedrijf over of neemt u zelf een onderneming over? Dan spreekt het vanzelf dat de cijfers moeten kloppen, maar een nalezing van de contracten vanuit juridisch oogpunt is zeker zo belangrijk. Advocatenkantoor Blienberg begeleidt u als ondernemer bij de juridische aspecten  van een overname, een overdracht (van aandelen, van een handelsfonds,…), een herstructurering, de afspraken met kandidaat – investeerders.

Blienberg Advocaten werd in 2014 opgericht door Magda Lauwers. Sinds 1 september is Thomas Niclaes, die het kantoor twee jaar geleden kwam versterken, medevennoot. Daarnaast telt het kantoor twee advocaten en een legal assistant.

Magda Lauwers: “We zien het als onze missie om met onze juridische knowhow ondernemers proactief bij te staan en hen te begeleiden bij de volledige levensloop van hun onderneming. Goede juridische fundamenten vormen de basis voor een gezond en groeiend bedrijf. Ook het op efficiënte en professionele wijze bijstaan van ondernemers bij overdrachten en overnames behoort tot ons takenpakket.”

Thomas Niclaes: “We werken graag samen met boekhouders en accountants. De financieel adviseur doet er goed aan om de juridische aspecten van de contracten aan ons voor te leggen zodat de ondernemer zeker is dat zijn belangen optimaal worden gevrijwaard. Het is niet aangewezen om met standaardcontracten te werken.”

Bekijk de socials