Rekruteringsbureau start opleiding om jong talent klaar te stomen voor arbeidsmarkt aankoopfuncties

Een opvallend initiatief waarmee Pro-Cured reageert op de nood aan kandidaten.

De schaarste aan het juiste talent is merkbaar in verschillende segmenten van de economie. Vaak ontbreekt het jonge starters aan de juiste kennis en vaardigheden die nu nodig is bij bedrijven. Lastig voor opdrachtgevers maar ook lastig voor bureaus die hen bemiddelen. Pro-Cured is een matchmaker in procurement, supply chain en facility management. Het bureau lanceert een Junior Class Procurement.

We spraken met Ronald Jordens, directeur van Pro-Cured over dit opvallende initiatief.

Wat is voor jullie aanleiding om dit programma te lanceren?

"De aanleiding van onze Junior Class Procurement is ontstaan door de toenemende vraag van bedrijven naar het realiseren van duurzame kostenreducties, het stijgend aantal vacatures én de schaarste van échte professionals. Bedrijven hebben nood aan kandidaten voor hun aankoopvacatures. Kandidaten met een basiskennis aankoop en logistiek en die in staat zijn om duurzame kostenbesparingen te realiseren. Die skill-gap tussen aanbod aan talent en de vraag van bedrijven is onder andere te wijten aan het gebrek van gedegen aankoop- en logistieke opleidingen in het (Belgisch) dagonderwijs. Daarnaast zijn de meeste selectie- en rekruteringskantoren vooral gespecialiseerd in het evalueren van de 'soft skills' van supply chain-kandidaten en veel minder in de 'hard skills'. Daarbij komt nog dat de meeste bedrijven – zeker nu, omwille van de economische crisis – af willen van de graaicultuur van grote consultinghuizen en op zoek zijn naar transparante samenwerking en naar eerlijke prijzen."

Wat willen jullie met de Junior Class Procurement bereiken?

"Met de Junior Class Procurement willen we bedrijven ondersteunen op het terrein van Aankoop door middel van pas afgestudeerden en starters. Daarnaast zoeken we ook aansluiting bij hogescholen en universiteiten om aankoop meer onder de aandacht te brengen.
Zo willen we een bijdrage leveren aan de professionalisering van de Aankoopfunctie. Door vanaf het prille begin een solide basis neer te leggen voor de startende aankopers.
Door de samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en onze topcoaches gekoppeld aan specifieke opleidingen en coaching is dit het uitgangspunt om te beantwoorden aan de marktnoden."

Wat biedt Pro-Cured aan haar pas afgestudeerden en starters?

"Dat is een mix van punten. Snelle kennisverwerking op niveau door intensieve en uitgebreide training en administratieve- en vakinhoudelijke ondersteuning. On-the-job coaching door een topcoach. Snelle en gecontroleerde carrière-uitbouw. En een korte leercurve. We zoeken mensen die echt willen investeren in hun carrière. Maar bedenk ook: professionele procurement of SCM-mensen verdienen tot 70% meer dan de traditionele aankopers!"