Sequensis: de succesvolle overname van je bedrijf begint 3 à 5 jaar vòòr de overdracht

Volgens UNIZO is één derde van de Vlaamse bedrijfsleiders tussen 55 en 65 jaar oud. Hetzelfde onderzoek wijst uit dat 36% daarvan nog geen zicht heeft op een overnemer. Volgens Eddy Marginet en Marc Van Damme van Sequensis - een bedrijf dat de overdracht van bedrijven voorbereidt en begeleidt - kun je niet vroeg genoeg aan een voorgenomen overname beginnen. Bovendien heb je een duidelijk stappenplan nodig. De voorbereiding is daarbij de cruciale fase. Sequensis onderscheidt zich door de klemtoon op die voorbereidingsfase te leggen.

Volgens UNIZO is één derde van de Vlaamse bedrijfsleiders tussen 55 en 65 jaar oud. Hetzelfde onderzoek wijst uit dat 36% daarvan nog geen zicht heeft op een overnemer. Volgens Eddy Marginet en Marc Van Damme van Sequensis - een bedrijf dat de overdracht van bedrijven voorbereidt en begeleidt - kun je niet vroeg genoeg aan een voorgenomen overname beginnen. Bovendien heb je een duidelijk stappenplan nodig. De voorbereiding is daarbij de cruciale fase. Sequensis onderscheidt zich door de klemtoon op die voorbereidingsfase te leggen.

Eddy Marginet: "Een bedrijf verkoop je niet van de ene dag op de andere. Een succesvolle overdracht neemt gemiddeld zo'n 5 à 7 jaar in beslag, waarbij de voorbereidingsfase zo'n 3 à 5 jaar duurt en de twee andere fasen - overdracht en integratie – elk zo'n één à anderhalf jaar. Waarom zo'n lange voorbereiding? Om twee redenen, de ene technisch, de andere emotioneel. Laat ons beginnen met de laatste, en eigenlijk belangrijkste van de twee."

Loslaten is moeilijk

"Het loslaten van je bedrijf is voor een ondernemer een emotionele zaak, waardoor de beslissing vaak zolang mogelijk uitgesteld wordt", vervolgt Eddy Marginet. "Je baby loslaten is niet makkelijk. Als het om een familiebedrijf gaat, liggen de zaken soms nog moeilijker i.v.m. de eventuele versnippering van het familievermogen. Al deze emotionele factoren maken het noodzakelijk om lang op voorhand - liefst zo'n drie jaar - met de voorbereiding van de overdracht te beginnen. Het belangrijkste doel is hier om bij familie, kinderen en eventueel naaste medewerkers een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan. Eens dat in orde is, volgt het technische luik."

De voorbereiding is de sleutel tot succes

Sequensis legt zich vooral toe op de voorbereidingsfase van een overname, waarin de onderneming verkoopsklaar wordt gemaakt. Eerst en vooral wordt er een SWOT- analyse gemaakt, waarbij de sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen van het bedrijf in kaart worden gebracht. Potentiële overnemers houden ervan om een duidelijk beeld te krijgen van de troeven van een onderneming, maar evenzeer wat de aandachtspunten zijn. Daarnaast wenst een investeerder een inzicht te verwerven in de toekomstige groei van het bedrijf. Een business plan is dus zeker op zijn plaats.

Pas na de sterkte-zwakte analyse kan een realistische waardering van de onderneming worden opgemaakt. Nadien wordt een strategie uitgewerkt hoe de potentiële overnemer zal worden gevonden. En tenslotte wordt samen met de bedrijfsleiding een actieplan uitgewerkt dat best geïmplementeerd wordt voor de overdracht.

Marc Van Damme: "Het doel van onze begeleiding is de verkoop gemakkelijker en sneller te laten verlopen, waarbij het scheppen van vertrouwen bij de overlater en de overnemer 70% van de inspanning uitmaakt, de rest is techniek. Door onze lange voorbereidingsfase leren wij het over te dragen bedrijf door en door kennen, wat ons een competitief voordeel oplevert. Dat de Vlaamse overheid de kost van onze begeleiding voor 50% op zich neemt via ons KMO-portefeuillestatuut, is voor de verkoper mooi meegenomen." (TM)