Speelt u als ondernemer graag op veilig? Al een security audit laten uitvoeren?

Argus Team is een groep erkende deskundigen met 30 jaar ervaring in de security business. Ze zijn gespecialiseerd in de doorlichting en analyse van de security in en rond je bedrijf. Ze zorgen voor bewustmaking, overleg en training binnen je onderneming. Daarnaast werken ze security concepten uit, die ze zelf helemaal opvolgen: on the field, mystery shopping, simulaties, zichtbare controle, ... Ook security manangement nemen ze voor hun rekening, door zowel bedrijven als personen te beschermen. We spraken met Pierre Ketels, zaakvoerder van Argus Team, over het belang van een security audit.

Een security audit, wat betekent dat juist?

Pierre Ketels: ”Het is een doorlichting van de security in en rond je bedrijf. We beginnen altijd eerst met een gesprek over de veiligheidsproblemen die er in het bedrijf zijn of die zich in de toekomst kunnen stellen. We bekijken de bestaande procedures, checken of ze wel voldoende werken en hoe ze geoptimaliseerd kunnen worden. We brengen alle risico’s in kaart en geven advies over het wegwerken van die risico’s en van eventuele schade. Neem nu bijvoorbeeld goede inbraakdetectie. Die kan schade beperken en zelfs uitsluiten. Een efficiënt alarm zorgt ervoor dat er preventief opgetreden wordt. Onze leuze is altijd: beter voorkomen, dan genezen.”

Waarop voeren jullie controles uit?

“We analyseren de verschillende security procedures van een bedrijf diagonaal. Denk maar aan toegangscontrole, inbraakdetectie, het gebouw zelf, camerabewaking, branddetectie- en beveiliging, bewaking door security agenten, de meldkamer, contracten, procedures, enz. Nadien kunnen deze afzonderlijk geoptimaliseerd worden. Alle details zijn belangrijk bij een grondige audit. Wij maken altijd een uitgebreid rapport op. Hiermee kan je als bedrijf verder. Met of zonder ons. Want wij verkopen niks. We geven enkel neutraal en onafhankelijk advies. Maar onze service gaat wel heel ver. Goede service begint pas echt waar die van andere bedrijven stopt.”

Wat levert een security audit op voor een bedrijf?

“Je krijgt als bedrijf volledige ondersteuning op het vlak van juridische procedures, bewaking, beveiliging, en het bouwkundige gedeelte. En dit in de ruimste zin van het woord. Zo kan je een beter security beleid voeren. Dit betekent een comfortabelere, effi ciëntere en veel rendabelere security strategie. Zo’n aanpak betaalt zichzelf op korte termijn terug. Je plukt snel de vruchten van alle inspanningen en behaalt een maximaal rendement. Maar je gezond verstand gebruiken, is en blijft het belangrijkste. Want met creatieve oplossingen kom je vaak verder, dan met dure.”

Bekijk de socials