Vlaams Centrum voor Hulpverlening, uw rots in de branding bij ernstige arbeidsongevallen

Ondanks de doorgedreven inspanningen die bedrijven vandaag leveren om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn ze jammer genoeg niet volledig uit te sluiten en hebben ze in sommige gevallen ernstige gevolgen, en soms zelfs een dodelijke afloop. Wanneer, in het kader van de arbeidsrelatie zich een ernstig ongeval, een zelfdoding of een gewelddelict zich buiten de reguliere kantooruren voordoet, staat het Vlaams Centrum voor Hulpverlening (VCVH) u als werkgever bij in de eerste cruciale momenten na het incident voor de professionele en accurate opvang van de familie.

Ondanks de doorgedreven inspanningen die bedrijven vandaag leveren om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn ze jammer genoeg niet volledig uit te sluiten en hebben ze in sommige gevallen ernstige gevolgen, en soms zelfs een dodelijke afloop. Wanneer, in het kader van de arbeidsrelatie zich een ernstig ongeval, een zelfdoding of een gewelddelict zich buiten de reguliere kantooruren voordoet, staat het Vlaams Centrum voor Hulpverlening (VCVH) u als werkgever bij in de eerste cruciale momenten na het incident voor de professionele en accurate opvang van de familie.

Het VCVH werd opgericht in mei 2013. Voormalig CEPA-directeur Roger Vanheukelom: “De ervaringen binnen CEPA hebben ons geleerd dat er nood was aan dit initiatief. Ondanks de enorme inspanningen die CEPA doet vanuit zijn interne dienst voor preventie en bescherming om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn ze nooit helemaal uit te sluiten. We merkten dat de opvang van de familie werd georganiseerd met de mensen en middelen die op dat ogenblik aanwezig en voorhanden waren, maar dat was niet echt gestructureerd. Met het VCVH bieden we wel gestructureerde ondersteuning aan. We focussen daarbij vooral op alle bedrijven waar het risico op arbeidsongevallen relatief groot is en waar gewerkt wordt buiten de reguliere werktijden tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet tijdens de kantooruren, kan een bedrijf makkelijk contact opnemen met de psycho-sociale afdeling van hun externe dienst voor preventie en bescherming. Anders wordt het wanneer het ongeval buiten deze uren of ’s nachts gebeurt. De dienstverlening die VCVH in dit verband aanbiedt, is uniek in Vlaanderen.

Peter Vanslembrouck, psycholoog en verantwoordelijke van het VCVH: “Bedrijven die met het VCVH in zee gaan, krijgen standaard een vast 070-telefoonnummer dat zij buiten de kantooruren, alsook tijdens weekends en feestdagen kunnen contacteren. Ze kunnen erop rekenen dat we binnen de 45 minuten uitrukken. In naam van de werkgever bieden onze hulpverleners de eerste cruciale ondersteuning. We ondersteunen de collega’s, lichten de nabestaanden in, en begeleiden deze tot er iemand van de familie aanwezig is uit hun omgeving voor verdere ondersteuning. We gaan indien nodig mee naar het ziekenhuis en regelen ook een aantal praktische zaken.

Via bovenstaande hulpverlening tonen werkgevers hun zorg voor hun medewerkers. Onze acties dragen bij tot een hoger welzijn binnen organisaties. Afhankelijk van de draagkracht van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, is het mogelijk om de standaardovereenkomst uit te breiden waarbij we ook tijdens de kantooruren en voor collega’s van het slachtoffer deze bijstand verlenen.”

Ook voor traumabeleid

U kan ook preventief beroep doen op het VCVH om op uw bedrijf een goed uitgebalanceerd traumabeleid op te zetten. Roger Vanheukelom: “Leidinggevenden en hulpverleners kunnen bij ons een opleiding volgen in het kader van slachtofferbejegening, slachtofferzorg en de begeleiding van debriefings. U bouwt op deze manier als het ware een eigen crisisteam uit.”

Psychosociale hulp

Het VCVH verleent ook psychosociale hulp op de werkvloer bij depressies, pesten, burn-out, stress, conflictsituaties,… Deze problemen leiden binnen ondernemingen vaak tot langdurige afwezigheden. Binnen de coachingsessies gaat de aandacht uit naar positief denken, relaxatietechnieken, feedback krijgen,… Bij een hulpvraag worden uw werknemers binnen de 24 uur gecontacteerd om een eerste gesprek in te plannen en zij ontvangen indien zij dit wensen een vast contactnummer. (NV)