“Zorg voor meer werkplezier en betere werkprestaties”

De meer dan dertig ondernemers die eind april deelnamen aan netwerkevenement kmo-connect@lunch in het mooie kader van Hof Van Reyen in Boechout maakten kennis met ‘Organisational Behaviour Management’ (OBM), een bewezen, wetenschappelijk onderbouwde methodiek die wereldwijd wordt ingezet om een blijvende gedragsverandering te realiseren, waardoor uw medewerkers met meer werkplezier aan de slag gaan en betere werkprestaties afleveren.

Gregor Gersen, OBM-practitioner en vaste samenwerkingspartner voor .BE Training: “Deze methode vraagt wel een engagement van de directie en van het management. De leidinggevende speelt een cruciale en actieve rol in het succes ervan.”

OBM vindt zijn oorsprong in de klinische psychologie, meer bepaald in de positieve impact die het inzetten van kennis over het gedrag van mensen op de werkplek kan teweeg brengen.

Gregor Gersen: “Hoe krijg je een parkiet die passief weg zit te kwijnen in zijn kooitje op 45 minuten terug bevlogen en levendig? Door hem bij de minste beweging met zijn vleugels uitbundig te belonen. U zal na korte tijd resultaat boeken. Aandacht en belonen vormen dan ook de sleutel tot een gedragsverandering bij uw medewerkers.”

Geen loonsverhoging

Aan de hand van de respons die er uit het publiek kwam, toonde Gregor Gersen vervolgens aan dat mensen boven zichzelf uitstijgen wanneer zij beloond worden, maar dat dit niet zozeer de vanzelfsprekende loonsverhoging is die tot betere prestaties op de werkvloer leidt, terwijl dit in 80% van de bedrijven wel toegepast wordt.

Gregor Gersen: “Minder dan 1% van de activiteiten die managers inzetten om gewenst gedrag te realiseren bij hun medewerkers is effectief. Zo is het ook niet efficiënt wanneer u constant schouderklopjes geeft en bovendien is het belangrijk dat u uw medewerkers goed kent opdat u weet welke schouderklopjes u moet geven.”

.BE Training helpt u om voor uw bedrijf een concreet Prestatie Verbeter Plan (PVP) op te stellen waarbij u uw wensen inzake gedragswijziging specifieert en analyseert, om vervolgens de beoogde doelen te stellen, het verbetertraject uit te stippelen en uiteindelijk te realiseren.

Na de uiteenzetting van Gregor Gersen genoten de aanwezigen van een verzorgde lunch en kregen ze ook de gelegenheid om hun eigen bedrijf kort aan de groep voor te stellen.