Een elektrische maatschappij? Daar horen batterijen bij!

Afvalbeheer & Recyclage

Autoconstructeurs zetten massaal in op de doorbraak van de elektrische auto. In heel Europa voert men proefprojecten uit met elektrische oplaadpunten. Niet enkel onze automobiliteit koppelt zich stilaan los van fossiele brandstoffen. Groene elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens, enz. stelt ons in staat minder afhankelijk te worden van aardolie. De uitdaging bestaat erin al die groene energie ook slim op te slaan en pas te ontladen als een grijze of windstille dag, of als de condities het gunstigst zijn.

Elektrische opslag kan op diverse manieren: batterijen, vliegwielen, ultracaps, waterbekkens, … Batterijen zijn het meest bekend. Denk aan de (auto)mobiele toepassingen zoals elektrische of hybride voertuigen, vorkheftrucks, kranen, industriële machines, of stationaire toepassingen zoals uninterrupted power supply of UPS, laptops, noodverlichting, parkeergeldautomaten, waterpompen, praatpalen …

De bedrijfszekerheid en efficiëntie van batterijen is cruciaal. Bepalende parameters zijn het profiel van de batterijbelasting en specifieke omstandigheden zoals temperatuur. Met testapparatuur kan het gedrag van een batterij getest worden bij wijziging van deze parameters. Zie zo’n test als een verzekering: het vraagt een inspanning, maar je voorkomt onaangename verrassingen.

Batterijen zijn niet alleen belangrijk in autonome (niet-netgekoppelde) gebouwen of gebieden. Nu we met z’n allen meer en meer zelf elektriciteit produceren, kunnen batterijen ook in netgekoppelde situaties nuttig zijn: ze bieden een zekere mate van onafhankelijkheid en flexibiliteit bij problemen op het net.

Indien slim aangestuurd, maken batterijen ons minder kwetsbaar voor moeilijk voorspelbare patronen in het elektrische vraag- en aanbodverloop. Felle zon en hevige wind kunnen op piekmomenten leiden tot saturatie van het net. In dergelijke omstandigheden kan tijdelijke overproductie op een batterij gecollecteerd worden in plaats van even af te leiden naar bijvoorbeeld een elektrische kachel. Zo gebruiken we die energie wanneer de nood het hoogst is of de condities het meest interessant. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?