Meer maken van minder

Afvalbeheer & Recyclage

Duurzame producten, duurzame processen, duurzaam consumeren, … Wie nog hoopt dat het allemaal wel weer overwaait, komt bedrogen uit. Schaarste aan fossiele brandstoffen, de klimaatopwarming, de verarming van onze natuurlijke leefomgeving, … 

Feiten die aantonen dat het 5 voor 12 is. De duurzaamheidsplannen van grote ondernemingen zien er goed doordacht uit maar duren langer om uit te voeren. Kmo’s kunnen door hun wendbaarheid zorgen dat de omwenteling ook snel gebeurt.

Enerzijds kunnen zij dit doen door duurzame producten te ontwerpen: eerder dan end-of-life naar oplossingen te zoeken voor afvalstromen, kijken we al van bij het ontwerp van een product naar de ecologische voetafdruk ervan. Wordt het product gemaakt met hernieuwbare of herwinbare grondstoffen? Kunnen die op het einde van het gebruik veilig terug in het leefmilieu of de materiaalkringloop? Hoe worden de grondstoffen getransporteerd? En zijn zo’n duurzame producten voor de consument nog betaalbaar?

Anderzijds kunnen bedrijven zorgen voor duurzame processen. Veel valt te verwachten van zogenaamde procesintensificatie en -integratie: met evenveel of liefst minder grondstof en energie meer bruikbaar product of resultaat halen. De duurzame chemie toont hier de weg en de ontwikkelingen zijn veelbelovend. Dankzij de nieuwste scheidings- en conversietechnologieën zien we de eerste doorbraken in de procesindustrie: efficiëntere reacties, een lager energieverbruik en minder afval trekken meer en meer bedrijven over de streep. Ook kmo’s kunnen binnen hun processen vernieuwingen doorvoeren en efficiëntere productiemethoden inzetten.

Een voorbeeld: ecologische alternatieven voor onze ‘klassieke’ reinigingsproducten. Ze kunnen even effectief zijn, en zijn vaak snel en volledig biologisch afbreekbaar. Hun aanmaak haalt meer product uit minder grondstof: zo verbruiken we minder energie, maken we minder afval, dalen de stort- of lozingskosten. Groene pioniers worden zo met klinkende munt beloond!

Meer maken van minder: economie gaat hand in hand met ecologie. Waar wacht u nog op?

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?