Van kennis en kunde naar kassa

Afvalbeheer & Recyclage

Vlaamse kennisinstellingen zetten vaak de toon, tot over de grenzen heen: universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, … Hun kennis en kunde is echter pas zinvol, als iemand ze ook omzet in toegevoegde waarde. Valoriseren dus.

Kennis valoriseren, hoe kan een kmo dat?
Ten eerste kan een kmo een onderzoeksinstelling vragen om zeer specifiek onderzoek te verrichten omtrent een probleem, het zogenaamde contractonderzoek. De kmo in kwestie wordt eigenaar van de resultaten van het onderzoek en kan er een concurrentieel voordeel mee genieten.

Ten tweede kan een kmo een welbepaalde vinding van een kennisinstelling gaan exploiteren door er een al dan niet exclusief gebruiksrecht op te nemen. Terwijl de kmo met de vondst unieke producten of diensten aan haar klanten aanbiedt en mooie omzetten realiseert, int de kennisinstelling licenties of royalties die haar volgende onderzoeksstappen financieren.

Ten derde kan een kmo ontstaan als spin-off vanuit een kennis- of onderzoeksinstelling. Zo’n instelling is immers niet georganiseerd om bijvoorbeeld artikelen in serie te gaan produceren. Het is beter hiervoor een nieuw bedrijf op te richten die de productie tot haar kernactiviteit maakt en hier rond een eigen dynamiek en markt ontwikkelt.

Wanneer kennisinstellingen en bedrijven elkaar op deze wijze bestuiven, geeft dit vaak aanleiding tot een kwantumsprong: nieuwe – geografisch of virtueel geconcentreerde – clusters of sectoren van succesvolle innovatieve bedrijven rijzen uit de grond. Denken we aan de cluster in Vlaanderen rond industriële vormgeving, voeding, …

Een heel specifiek Vlaams cluster in opgang is die van cleantech: aangemoedigd door de beschikbare kennis en kunde over milieu- en energievriendelijke technologieën, ontstaan nieuwe bedrijven. Ze zijn door de voortdurende kennisuitwisseling in staat om een stap voor te blijven. Hun voorsprong beperkt zich bovendien niet tot de eigen regio of het puur technologische: de Vlaamse knowhow om bijvoorbeeld milieubeleid mee vorm te geven, is een prima exportproduct. Zo verankeren we kennis rond zowel innovatieve producten als diensten.

Horen we daar nu al niet úw kassa rinkelen?

VITO is zo’n kennisinstelling op het vlak van cleantech. Maar ook op andere domeinen kunnen we u de weg tonen richting collega-instellingen. Zin om samen de weg af te leggen van kennis en kunde naar kassa? Benieuwd welke subsidies daarbij horen?

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?