Ons warme nest

Facility

De arbeidsmarkt slaakt luider klinkende noodkreten. In 2010 waren de knelpuntberoepen goed voor ruim de helft van de vacatures van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Het schoentje begint ook harder te knellen in de schoonmaaksector.

People’s business

Ondanks het prangende tekort aan schoonmaakpersoneel heeft Care zich altijd goed kunnen onttrekken aan deze tendens. In tegenstelling tot het traditionele schoonmaakcredo van sneller en goedkoper werken legt Care de klemtoon doelbewust op mensen en kwaliteit. Het niveau van onze dienstverlening heeft zijn wortels in de motivatie van onze medewerkers. Daarom hechten wij zoveel belang aan het vinden en opleiden van de juiste collega’s. Care tracht ook de familie, ons warme nest, te vergroten. Vanuit de eigen kennissen- en familiekring trekken we zoveel mogelijk nieuwe personeelsleden aan. Dat biedt ons de garantie dat we gelijkgestemden kunnen inschakelen die eenzelfde visie hebben op verantwoordelijkheid en klantenbinding.

Een gemotiveerd medewerker is er twee waard

De medewerkers centraal stellen, is geen holle spreuk voor ons. Ik ontvang elke nieuwe bediende persoonlijk zodat iedereen weet dat ze tot de Care-familie behoren. Onze hiërarchische structuur sluit bovendien niet aan bij deze van een klassiek schoonmaakbedrijf. De verantwoordelijkheden –die uiteraard hand in hand gaan met opleiding- liggen hier op een lager niveau. Dat verhoogt niet alleen de efficiëntie maar vooral de betrokkenheid van onze werknemers.
Verder proberen we de motivatie van onze werknemers te versterken met kleine verjaardagsattenties, een personeelsblad door en voor de collega’s, meer dagelijks toezicht, directe communicatie, een eindejaargeschenk, etc. 

Hierdoor mag Care zich reeds voor de vierde maal rekenen bij de Beste Werkgevers van Belgie. Vorig jaar behaalden we met gepaste fierheid de 4de plaats en sleepten we de Special Award voor Talent Development in de wacht. Het dient dus gezegd: ons beleid werkt!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?