Aangifte intern gefinancierdepensioentoezegging bij Sigedis vóór 31 december 2014

Finance

Het creëren van kosten zonder dat dit aanleiding geeft tot uitgaven, zijn twee vliegen in één klap. Het leidt tot een belastingbesparing enerzijds en zorgt voor het behoud van gelden in de vennootschap anderzijds. De intern gefinancierde pensioenbelofte was daar een voorbeeld van. Maar fiscale afstraffing dreigt indien niet tijdig wordt gehandeld. Waarover gaat het?

Een vennootschap die een extralegaal pensioen wenst toe te kennen aan haar bedrijfsleider, het is één van de fiscale klassiekers. Daartoe sluit ze een verzekeringspolis af met een verzekeringsmaatschappij waarin (jaarlijks) premies worden gestort. Zolang dit alles gebeurt binnen de grenzen van de zogenaamde 80%-regel, is er geen fiscaal vuiltje aan de lucht.

Tot vóór 01 januari 2012 kon het ook anders. Toen nog bestond de mogelijkheid dat de vennootschap een onderhandse pensioenovereenkomst afsloot met haar bedrijfsleider, waarbij er geen premies werden gestort bij een externe verzekeringsmaatschappij maar er intern hiervoor een voorziening werd aangelegd op de balans. Per 01 januari 2012 is dit systeem van interne financiering afgeschaft en kan pensioenopbouw enkel nog extern gebeuren. De bestaande voorziening werd bevroren. En het is die voorziening die thans moet aangegeven worden bij Sigedis (algemene databank voor de pensioenen tweede pijler) en dit uiterlijk op 31 december 2014. Dit kan elektronisch op www.socialsecurity.be.

Geen of een laattijdige aangifte wordt fiscaal afgestraft. De pensioenbelofte is voor de uitkerende vennootschap dan geen aftrekbare kost. Maar de begunstigde zelf zal wel worden belast op het kapitaal dat aan hem of haar zal worden uitgekeerd op pensioenleeftijd (taxatie aan 16,50%).

Opgelet! Eenzelfde procedure dient te worden gevolgd voor nog bestaande bedrijfsleidersverzekeringen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?