Collectieve kapitalisatie voor uw nieuwe of bestaande groepsverzekering? Zo betrekt u uw medewerkers.

Finance

Kiest of koos u voor een vastrentende groepsverzekering in Tak 21? Dan wordt u vroeg of laat geconfronteerd met onderfinanciering door de lage langetermijnrente. Geen paniek. Collectieve kapitalisatie in combinatie met Tak 23 biedt perspectief: het rendement hangt af van de onderliggende beleggingsfondsen en er is dus mogelijk een hoger rendement op termijn.

U bent overtuigd, en nu ... U ambieert collectieve kapitalisatie voor een bestaand of nieuw pensioenplan? Informeer de betrokken werknemers opdat ze een voorafgaand advies kunnen uitbrengen. Dat kan via de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming of de vakbondsafvaardiging. Bij afwezigheid hiervan informeert u de betrokken werknemers individueel.

De aanpassing heeft alleen betrekking op een beperkt aantal medewerkers? Dan raadpleegt u de werknemersvertegenwoordigers als minstens 10% van de betrokken werknemers erom vraagt. Zoniet is er enkel een individuele, voorafgaande kennisgeving nodig.

Voorziet het plan enkel patronale bijdragen of een gemengde financiering én is er enkel een deel van de werknemers betrokken? Dan zijn er geen vormvereisten voor de aanpassing van het pensioenplan. Anders moet de beslissing bekrachtigd worden via cao als er een werknemersvertegenwoordiging is of, bij gebrek hieraan, door wijziging van het arbeidsreglement.
Voor nieuwe of bestaande plannen, voor KMO of corporate company: Alto Cash Balance van Delta Lloyd maakt collectieve kapitalisatie met toonaangevende Tak 23-fondsen toegankelijk voor alle ambitieuze ondernemers.

Meer weten? Bezoek deltalloydlife.be voor meer info of stuur me een mailtje!

JOHAN.VANBAEL@DELTALLOYDLIFE.BE - WWW.DELTALLOYDLIFE.BE

 


Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?