Moeilijkheden met het verkrijgen van kredieten bij de bank? De Winwinlening kan de oplossing zijn!

Finance

De dag van vandaag is het niet altijd evident om de nodige financiële middelen te verkrijgen bij de bank voor de financiering van de handelsactiviteiten. Lenen bij een familielid, vriend of kennis kan een oplossing bieden. Zeker omdat net een dergelijke vorm van financieren fiscaal door de Vlaamse Overheid wordt aangemoedigd. Het gaat om de Winwinlening.

De Vlaamse Overheid wil met het systeem van de Winwinlening mensen aanzetten tot deelname aan de kredietverstrekking ten aanzien van kmo’s en zelfstandigen. Kort samengevat is een Winwinlening:

- een achtergestelde kredietovereenkomst;

- met een looptijd van acht jaar (afbetaling volgens een aflossingstabel kan maar hoeft niet);

- onderworpen aan een vaste rente (voor het jaar 2014 bedraagt die minimaal 1,375% en maximaal 2,75%);

- waarbij de kredietgever kan rekenen op bepaalde fiscale voordelen.

 Het fiscaal voordeel is tweeërlei:

- jaarlijks heeft de kredietgever (via zijn aangifte in de personenbelasting) recht op een belastingvermindering van 2,50% op het uitstaand saldo van de uitgeleende bedragen;

- de kredietgever kan rekenen op een eenmalige belastingvermindering van 30% van het niet-terugbetaalde kapitaal in het geval tijdens de duur van de lening of binnen de zes maanden na afloop van de lening de kredietnemer failliet of in vereffening gaat of kennelijk onvermogend wordt.

Let wel, één kredietgever kan voor maximum 50.000 euro aan Winwinleningen verstrekken (al dan niet verspreid over verschillende kredietnemers). De kredietnemer van zijn kant kan tot 200.000 euro aan kapitaal vergaren via dit systeem. De kredietgever mag evenwel geen werknemer zijn van de kredietnemer en geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer-zelfstandige. Kredietgevers (en hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) mogen geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap-kredietnemer.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?