Spreid de belasting op meerwaarden in de tijd!

Finance

Veronderstel een gebouw dat werd aangekocht voor 250.000 euro en thans nog een boekwaarde heeft van 100.000 euro. Dit onroerend goed wordt verkocht voor een bedrag van 400.000 euro. Er wordt een meerwaarde van 300.000 euro gerealiseerd waarop afgerond 100.000 euro aan vennootschapsbelasting verschuldigd is (33,99%).

Veronderstel een gebouw dat werd aangekocht voor 250.000 euro en thans nog een boekwaarde heeft van 100.000 euro. Dit onroerend goed wordt verkocht voor een bedrag van 400.000 euro. Er wordt een meerwaarde van 300.000 euro gerealiseerd waarop afgerond 100.000 euro aan vennootschapsbelasting verschuldigd is (33,99%).

Dit zet een domper op de cashflow die nodig is voor de financiering van de aankoop van een nieuw bedrijfspand. Een bedrag van 100.000 euro vloeit rechtstreeks naar de schatkist, waardoor er van de verkoopprijs slechts 300.000 euro overblijft om te herinvesteren.

Het kan ook anders!

Meerwaarden die worden gerealiseerd kunnen gespreid in de tijd worden belast. Dus geen belasting te betalen op het moment van de verkoop, maar wel gespreid in de tijd aan hetzelfde ritme als de afschrijving van de herinvestering(en). Bij een herinvestering in een bedrijfspand dat wordt afgeschreven over 33 jaar, wordt de meerwaarde elk jaar slechts voor 3% opgenomen in de opbrengsten. Met 33 jaren van mogelijke fiscale planning voor de boeg en rekening houdend met de inflatie die een munt ondergaat, wordt de meerwaarde in sé uitgevlakt.

Wel moet rekening worden gehouden met de onderstaande spelregels:

Opgelet. Gerealiseerde meerwaarden op voertuigen gebruikt voor goederenvervoer of bezoldigd personenvervoer kunnen onder specifieke voorwaarden zelfs volledig vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?