Van accountant tot business-coach

Finance

De voorbije jaren zijn alle sectoren zwaar onder druk komen te staan. Ook de accountancybureaus stellen vast dat klanten meer dan vroeger op zoek zijn naar activiteiten met toegevoegde waarde. Dit zorgt voor lagere marges op de boekhoudactiviteiten ‚pur sang’. Maar het inspireert accountants tegelijk om te evolueren tot businesscoach, een trusted advisor die de klant helpt bij alle aspecten van de bedrijfsvoering, niet alleen de financiële dus.

De voorbije jaren zijn alle sectoren zwaar onder druk komen te staan. Ook de accountancybureaus stellen vast dat klanten meer dan vroeger op zoek zijn naar activiteiten met toegevoegde waarde. Dit zorgt voor lagere marges op de boekhoudactiviteiten ‚pur sang’. Maar het inspireert accountants tegelijk om te evolueren tot businesscoach, een trusted advisor die de klant helpt bij alle aspecten van de bedrijfsvoering, niet alleen de financiële dus.

Accountants zijn meestal uitstekend geplaatst voor strategisch advies aan klanten. Ze hebben een goed beeld van de positie waarin de klant zich bevindt, en zijn meestal voldoende vertrouwd met de klant om te weten waar die naartoe wil en kan.
Bovendien is een goed deel van de tijdrovende taken en processen door automatisering weggevallen. Dit levert de accountants meer tijd op voor het bestuderen van de sector waarin de klant actief is, en van de opportuniteiten die zich in deze sector aandienen.

Of de nieuwe vorm van samenwerken tussen accountant/
bedrijfsadviseur een succes wordt, wordt vooral bepaald door de band die tussen beide partijen bestaat. Maar het welslagen van de samenwerking wordt ook bepaald door de juiste stappen op het juiste moment. Dat begint met goede afspraken: het is belangrijk om even stil te staan bij de mogelijkheden en grenzen van deze nieuwe samenwerking. Beperkt die zich tot een
jaarlijkse meeting waarin alles wordt overlopen? Of gaat ze veel verder en wordt er een vorm van continue monitoring afgesproken?

Om dit plan goed uit te voeren en op te volgen is een goede bedrijfssoftware onontbeerlijk. Goede bedrijfssoftware zorgt voor een automatisering van bepaalde taken zodat de bedrijfsvoering efficiënter kan gebeuren. Maar ze zorgt ook voor een goed overzicht over alle relevante financiële en andere gegevens, zodat men snel kan bijsturen indien nodig. En - last but not least - goede bedrijfssoftware maakt het ook mogelijk dat klant en bedrijfsadviseur bestanden met elkaar kunnen delen, taken kunnen verdelen, en indien nodig tegelijk naar de bedrijfsgegevens kunnen kijken ook al bevinden ze zich niet in dezelfde ruimte (of zelfs in hetzelfde land).

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?