Aandacht voor bonusbeleid

HR

Uit cijfers van Acerta blijkt dat de cashbonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is. Andere beloningsvormen zoals warrants stijgen gestaag, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

Jaarlijks krijgt 21% van de werknemers in België een cashbonus uitgekeerd. Het gemiddelde daarvan bedraagt €1 935 per werknemer per jaar. Er staat wettelijk geen beperking op, maar er dienen wel RSZ én belastingen op betaald te worden.

Warrants: onbekend is onbemind?
Warrants zijn vandaag het minst bekend: slechts 1% van alle werknemers ontving vorig jaar warrants. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs.
"Warrants zijn vandaag nog niet zo gekend bij Belgische bedrijven, nochtans is dit ook voor kleinere bedrijven een mooie beloningsopportuniteit om toe te passen. Toegekend binnen het juiste juridische kader, stellen we vast dat de administratieve afwikkeling van het proces perfect verloopt tot tevredenheid van werkgever en werknemer." zegt Sarah Peeters, director bij Acerta Consult.

Bonusbeleid motiveert
Uit een bevraging van Acerta bij 2.000 Belgische werknemers leren we dat 60% van de ondervraagden momenteel geen verloning heeft op basis van de geleverde prestaties. "Vrij opmerkelijk gezien de meerderheid van werknemers er wel voor open staat. Een bonus die de individuele prestaties beloont, motiveert, ongeacht de bedrijfsgrootte of de verloningsvorm. Er is dus nog ruimte voor alle werkgevers om na te denken over de verschillende verloningsbonussen", weet Sarah Peeters.

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?