Waarom een strategische oefening noodzakelijk is

Interim & Rekrutering

Stelt u de huidige positie van uw onderneming in vraag? Maakt u prognoses voor de middellange en lange termijn? Staat het bedrijf op het kruispunt om te internationaliseren? In dergelijke situaties is een strategische oefening over de vereiste aanpak aangewezen en krijgt u de nodige inzichten om die vervolgens door heel de onderneming te laten dragen.

Doelgerichte methodologie

Vanuit business coaching biedt 3W deze strategische oefening aan. Daartoe werd een doelgerichte methodologie uitgewerkt. Vooraf worden, in overleg met de CEO en/of het managementteam, de key persons uit alle facetten van de onderneming geselecteerd. Zij nemen deel aan de ontwikkeling van de strategische oefening.

SWOT: strenghts, weaknesses, opportunity’s en threads

Om de onderneming in zijn totaliteit goed in beeld te krijgen, wordt ze gescand op onder meer core business, leveranciers, stake- en shareholders. Dit gevolgd door de kern van elke strategieoefening: de interactieve SWOT-analyse. Hiermee worden, samen met de key persons, de sterktes, de zwaktes, de opportuniteiten en de bedreigingen geanalyseerd. De key persons worden in groepjes onderverdeeld om inzicht te krijgen in wat volgens hen, per parameter, de strenghts, weaknesses, opportunity’s en threads zijn. Die worden in een matrixstructuur gebracht om af te wegen hoe bv. een bepaalde strength kan relateren aan een zekere opportuniteit om die effectief uit te voeren.

Ontbrekende profielen

Deze strategische oefening maakt 3W om, na de SWOT-analyse, eventueel nog bijkomende analyses uit te voeren om tot een effectief implementatieplan van de topprioriteiten te komen. Door alle key persons bij de oefening te betrekken en die ook aan hun teams door te geven, wordt de strategische oefening door de volledige organisatie gedragen en uitgerold.
Uit een dergelijk traject volgt soms ook de vaststelling dat bepaalde profielen in de organisatie ontbreken. Oplossing? 3W kan die indien gewenst aanleveren.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

3w

3W

Bekijk de socials