Interne loopbaancoaching als instrument voor talentontwikkeling

HR

Alle voorspellingen over de arbeidsmarkt wijzen in dezelfde richting: als de tendensen zich verderzetten dan zouden er tegen 2050 minstens 360.000 werknemers tekort zijn in België. Bedrijven hebben er dan ook alle belang bij om werk te maken van het aantrekken én behouden van talentvolle werknemers.

Deze tendens dwingt organisaties de vraag te stellen: halen we het beste uit onze mensen en komen hun talenten optimaal tot ontwikkeling?

Loopbaancoaching in uw bedrijf levert daarbij een belangrijke bijdrage. Investeren in ‘employability’ of inzetbaarheid is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers en werkgever. Het aandeel van de werkgever kan er in bestaan om werknemers kansen en instrumenten aan te bieden die deze employability kunnen vergroten en aanzetten tot initiatief.

Tijdens een loopbaantraject krijgen werknemers, onder begeleiding van een externe loopbaancoach, een beter zicht op eigen competenties, kwaliteiten en ontwikkelingspunten, samengevat in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit kan als basis dienen voor een verdere loopbaanplanning binnen het bedrijf. Gesprekken daarrond zijn het best los te koppelen van evaluatie- of loonsgesprekken.

Wat zijn nu de voordelen voor uw bedrijf

Een intern loopbaantraject is geschikt voor zowel arbeiders, bedienden, leidinggevenden en dit ongeacht functie, leeftijd of opleidingsniveau.

ZiN adviseert en ondersteunt bedrijven doorheen hun veranderingsproces naar duurzaam ondernemen. Wij begeleiden op maat van uw bedrijf interne loopbaantrajecten.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?