TIJDIGE NEERLEGGING JAARREKENING

HR

Leg uw jaarrekening tijdig neer! Zo niet riskeert u een vordering tot ontbinding van uw vennootschap.

Volgens de oude regelgeving kon een vennootschap gedagvaard worden in ontbinding van zodra er 3 opeenvolgende jaren geen jaarrekening werd neergelegd.

Sinds de wetswijziging van 17 mei 2017, riskeert u echter al een ontbindingsvordering vanaf het ogenblik dat één (!) jaarrekening laattijdig werd neergelegd. Onder laattijdig wordt verstaan, niet binnen de termijn van 7 maanden na sluiting van het boekjaar.

Nieuw is ook dat naast het openbaar ministerie en iedere belanghebbende (bv. een handelspartner, cliënt, concurrent, …) ook de kamer van handelsonderzoek het initiatief kan nemen om de ontbinding voor de rechtbank te brengen.

Betekent een ontbindingsvordering ook automatisch de ontbinding en gerechtelijke vereffening van de vennootschap? Het antwoord is gelukkig, nee. Is het de kamer van handelsonderzoek die het dossier meedeelt aan de rechtbank, dan heeft de rechtbank de keuze om een regularisatietermijn op te leggen, dan wel om de ontbinding uit te spreken. Gaat het initiatief uit van het openbaar ministerie of een belanghebbende, dan is de rechtbank verplicht een regularisatietermijn op te leggen van minimaal drie maanden. Na de opgelegde regularisatietermijn zal de rechtbank dan beslissen op basis van het verslag van de kamer voor handelsonderzoek.

U heeft er dus alle belang bij tijdig uw jaarrekening neer te leggen. Ook al kan er een regularisatieperiode opgelegd worden, is het toch beter dit te vermijden zodat u uw aandacht en energie ten volle kan voorbehouden voor de uitbouw van uw onderneming.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?