De impact van COVID-19 op je IPT

Het pensioen van de ondernemer ziet er weinig veelbelovend uit. Na jarenlang hard labeur bedraagt het gemiddelde wettelijke pensioen van ondernemers in België een zeer geringe som, waarmee je beslist je levensstandaard niet zal kunnen behouden.

Als zelfstandig bedrijfsleider heb je de mogelijkheid om door middel van een individuele pensioentoezegging (IPT) een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit ziet er nog fiscaal gunstig uit ook, want de premies die de vennootschap ten gunste van jou als bedrijfsleider betaalt zijn aftrekbaar als bedrijfslasten. Ze zijn echter slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de zogenaamde ‘80%-regel’. In dit artikel legt Pareto, fiscaal specialist, de impact van de coronacrisis op deze kwestie onder de loep.

De voorwaarden voor het IPT

Om voor de aftrekbaarheid in aanmerking te komen, moet je bezoldiging regelmatig en in principe maandelijks worden betaald. Bovendien mag het aanvullend pensioen niet meer bedragen dan 80% van je normale bruto jaarbezoldiging, anders zijn de premies die dit bedrag overstijgen niet langer aftrekbaar.

Gedurende de COVID-19 crisis leidde deze bezoldigingskwestie uiteraard tot veel terechte vragen, onduidelijkheden en ongerustheid. Onze algemene gezondheidssituatie maakte immers dat vele zelfstandigen hun loon hebben zien dalen of zelfs verdwijnen. Als getroffen zelfstandige ontvang je dus niet langer een “regelmatig en maandelijks” loon, zoals dat wordt verstaan voor de berekening van de 80%-regel in het kader van een IPT.

In de omzendbrief van 14 december 2020 (Circ. 2020/C/153) met bijhorend addendum van 10 juni 2021 geeft de fiscale administratie een aantal aanwijzingen als antwoord.

Het IPT gedurende COVID-19

Voldoen jouw bezoldigingen tijdens de COVID-19 periode nog wel aan deze regelmatigheid - of het “maandelijks karakter”? Om dit te beoordelen formuleert de belastingadministratie de volgende punten:

 • De maanden waarvoor jij als bedrijfsleider je bezoldiging niet meer hebt ontvangen en waarvoor je (bij wijze van voorlopige maatregel) een overbruggingsrecht hebt genoten, voldoen in principe aan de regelmatigheidseis.
 • Er geldt een gelijkstelling voor wie een lagere bezoldiging ontvangt (dan die je normaal zou hebben ontvangen), en/of wie een voordeel in natura (VAA) behoudt.
 • Indien de verplichte sluiting niet door de overheid aan jouw vennootschap is opgelegd en je niettemin gedwongen was je activiteiten tijdelijk stop te zetten, moet je bovendien kunnen aantonen dat deze onderbreking te wijten was aan de COVID-19 crisis. Je onderneming moet dit kunnen bewijzen op basis van objectieve elementen.
 • De ontvangen overbruggingsrechten worden niet beschouwd als bezoldiging voor de berekening van de 80%-grens. Daarvoor houdt men rekening met de werkelijk verdiende bezoldiging (ook als deze lager is), vermeerderd met de VAA - of alleen de VAA, indien dit de enige bezoldiging is waarop je recht hebt.
 • Als gevolg van de vermindering van de jaarlijkse bezoldiging van jou als bedrijfsleider is het mogelijk dat een deel van de IPT-premie de 80%-regel overschrijdt. In dat geval kan je dit gedeelte overdragen naar de volgende boekhoudperiode, als uitgestelde last. Dit betekent ook dat de extralegale pensioenpremie van het volgende jaar met het uitgestelde bedrag moet worden verminderd. Zo blijf je aan de 80%-regel voldoen en blijven je premies aftrekbaar als bedrijfskost.

  Pareto is gespecialiseerd in pensioenplanning, vermogensplanning en optimalisatie van je inkomen als ondernemer. Heb je nog vragen bij het IPT of wens je vrijblijvend fiscaal advies? Neem dan contact op met Pareto via onderstaand formulier.
Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Pareto

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • Pareto
 • “Stationsstraat 92
  1930 Zaventem
 • +32 (0)2 201 26 67

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials