Hoe behaal ik een ISO-certificaat?

Wetgeving

Met een ISO-certificaat verzeker je je klanten een continue kwaliteitsverbetering. Op die manier voldoen de producten en diensten aan de behoefte van je klant, de organisatierichtlijnen en de wet- en regelgeving.

Wat is ISO?

Wat is een ISO-certificaat?

Waarom dergelijk certificaat?

Hoe behaal ik een ISO-certificaat?

Wat is ISO?

ISO (International Organization for Standardization) is een normalisatie-instituut dat in 1947 opgericht werd om internationale normen op te stellen op industrieel en commercieel gebied. Deze ngo is een netwerk van nationale instituten in 165 landen.

We onderscheiden enkele ISO-normen bv.:

  • ISO 9001 (voor kwaliteit)
  • ISO 14001 (voor het milieu)
  • ISO 45001 (voor de veiligheid)

De eerste ISO-norm (1987) is ontstaan uit de Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uit 1969. De AQAP is een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging en heeft zijn oorsprong in de militaire industrie.

Wat is een ISO-certificaat?

Een ISO-certificaat is een kwaliteitslabel dat jouw onderneming krijgt wanneer ze voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, de zogeheten ISO-norm. Je wordt dan beoordeeld volgens diverse criteria op vlak van efficiëntie, effectiviteit, transparantie en communicatie.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die wereldwijd wordt gebruikt om te beschrijven waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf moet voldoen. Meer info

Waarom dergelijk certificaat?

Hoewel het geen verplichting is, is een ISO-certificaat behalen interessant voor je bedrijf. Voor jezelf, voor je klant, die het misschien verwacht.

Voor jezelf

Het straalt volgende zaken uit:

  • imago
  • behoefte aan een klankbord
  • evaluatie
  • hefboom tot verandering
  • groei
  • continuïteit

Voor je klant

Uiteraard verwacht je klant dat je kwaliteit levert. Toch is het mogelijk dat hij vraagt om een ISO-certificaat te behalen. In dat geval kan je hem voorstellen jouw manier van werken te evalueren. Hij zal zich voornamelijk focussen op datgene wat voor hem van belang is.

Hoe behaal ik een ISO-certificaat?

Stap 1: nulmeting uitvoeren op basis van de ISO 9001 norm

Lees de norm en vergelijk de inhoud ervan met de manier waarop je onderneming op dit moment wordt bestuurd. Dat kan prima met behulp van de zogeheten nulmeting. De gebreken die er op dit moment nog zijn, moeten worden aangevuld. (optioneel)

Tip: zeker voor grote organisaties is zo’n nulmeting aangeraden.

Stap 2: managementsysteem ontwikkelen conform de ISO 9001 norm

Nadat je hebt achterhaald wat er nog ontbreekt in je organisatie, kan je dat in de tweede stap ontwikkelen. Belangrijk is dat je redeneert vanuit je bedrijf en niet eerst vanuit de ISO 9001 norm. Hoewel je misschien veel wil noteren, hoeft dat niet per se. Neem hier een terughoudende houding tegenover. Focus je op de ontwikkeling van een goede structuur van je managementsysteem.

Stap 3: implementatie van het systeem: de toepassing

Je gaat in de derde stap je lessen uit stappen 1 en 2 toepassen in de praktijk. Het doel is je product of dienst te laten voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. Liefst tegen een zo laag mogelijke productiekost. Verder moet je je systeem voortdurend verbeteren. Streef hierbij kwaliteit na.

Stap 4: uitvoeren interne audit en management review of directiebeoordeling

Onderwerp je managementsysteem aan een interne audit en voer een evaluatie ervan uit. Deze evaluatie wordt ook wel een management review of directiebeoordeling genoemd. Dat is een beoordeling door de directie van de werking van de organisatie.

Stap 5: ISO 9001 certificaat aanvragen en certificatie audit

Ten slotte kan je je tot een certificerende instelling richten om een certificatie audit uit te voeren. Dat gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt de documentatie getoetst om te kijken of al de onderdelen van het systeem aanwezig zijn. In de tweede stap wordt de certificatie audit uitgevoerd om te onderzoeken of al de onderdelen in de praktijk werken zoals bedoeld. Indien je slaagt voor deze audit, krijg je een ISO-certificaat.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials