Ambachtslieden zijn eindelijk wettelijk erkend

HR

Sabine Laruelle, minister van KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, is tevreden dat de ministerraad vandaag haar wetsontwerp inzake de wettelijke definitie van de ambachtsman of ambachtelijke onderneming heeft goedgekeurd.

Minister Laruelle: “Met meer dan 271.000 ondernemingen die actief zijn in de sector van de ambachten, of méér dan 35% van alle btw-plichtige ondernemingen, is de inschrijving in de wetgeving van een wettelijke definitie van een ambachtsman in België een belangrijke stap voorwaarts waarop de sector wachtte. Naast een betere zichtbaarheid voor de ambachtslui en meer openheid voor de consumenten is deze wet een onmisbare wettelijke basis voor het ontwikkelen van specifieke maatregelen ten voordele van de sector.”

De goedgekeurde definitie is: “Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, creatie of innovatie.”

Voor de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman zal rekening gehouden worden met de volgende criteria :

1. De belanghebbende is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming, ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaat recht,

2. De belanghebbende is actief in de productie, transformatie, reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten;

3. De belanghebbende oefent een activiteit uit die in essentie betrekking heeft op manuele aspecten.

4. De belanghebbende ontwikkelt een zekere kennis gericht op kwaliteit, traditie en creatie of innovatie;.

5. De belanghebbende stelt minder dan twintig werknemers tewerk (afwijkingen mogelijk),

De hoedanigheid van ambachtsman is onderworpen aan een voorafgaand en gunstig onderzoek van een schriftelijke kandidatuur gericht aan de Commissie ‘Ambachtslieden’ die vaststelt in hoeverre de kandidatuur beantwoord aan alle criteria. Zij is samengesteld uit leden van de vertegenwoordigende organisaties van zelfstandigen en KMO’s.

Personen die aanspraak maken op de hoedanigheid van ambachtsman en hierbij de criteria niet naleven en hun erkenning door de Commissie ‘Ambachtslieden’ in het gedrang brengen, mogen sancties verwachten (Voorzien in de Wet van Marktpraktijken en Consumentenbescherming)

De titel van ambachtsman moet om de 6 jaar hernieuwd worden.

De Minister van Middenstand bepaalt, op voorstel van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO’s, een logo dat de ambachtslieden zullen kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven