Versoepelde werkloosheidprocedure

Coronaprocedure: tijdelijke werkloosheid versoepeld

Strategie

De overheid besliste op 20 maart 2020 om de nieuwe eenvoudige ‘coronaprocedure’ in het leven te roepen. Voor de werkgever wordt de procedure beperkt tot de maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen. Een stand van zaken.

Bedrijven die het werk moeten neerleggen of waar het werk wordt neergelegd door het coronavirus moeten de lonen van de tijdelijk werklozen niet betalen. Zij komen terecht in het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor is een eenvoudigere procedure in het leven geroepen. Werknemers krijgen 70 procent van hun loon (+150 euro) als ze terugvallen op tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis wordt beschouwd voor de periode 13 maart tot en met 5 april 2020,  en verder tot 30 juni 2020 voor zover de regering de noodtoestand verlengt.

In deze periode wordt de procedure zoveel mogelijk versoepeld, voor zowel arbeiders als bedienden:

 • De verplichting om een elektronische aanvraag tijdelijke werkloosheid te doen, vervalt;
 • De uitbetalingsinstellingen zullen de werknemer vergoeden volgens de gunstige regels van werkloosheid overmacht corona op basis van de melding overmacht corona in de ASR scenario 5 (WECH005). Er wordt in deze situatie niet gecontroleerd of er een elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid is gebeurd. Als er een aangifte economische reden is ingediend, wordt die automatisch omgezet naar werkloosheid  overmacht;
 • De verplichting om controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) af te leveren vervalt voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona);
 • De verplichting om het validatieboek in te vullen vervalt voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona);
 • De ASR uitkeringsaanvraag scenario 2  (ASR WECH002) is niet meer verplicht;
 • Overmacht ingevolge corona wordt aanvaard op basis van de maandelijkse ASR scenario 5 (WECH005),  op voorwaarde dat de werkloosheidsdagen zijn aangeduid als overmacht en “corona” is ingevuld als reden van de werkloosheid; 
 • De overheid vraagt de ASR scenario 5 voor maart zo snel mogelijk in te dienen, zodat de uitbetalingsinstellingen snel het dossier kunnen starten en het voorschot dat de regering heeft beloofd, uitbetalen. Dit betekent dat de werkgevers zo snel mogelijk hun loonopdracht voor maart 2020 moeten bezorgen aan hun sociaal secretariaat;
 • De werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling het nieuw formulier C3.2.-WERKNEMER-CORONA indienen (beschikbaar via de websites van de uitbetalingsinstellingen).
 • De RVA betaalt een complement van 5,63 € per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.
 • De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 2 februari 2020 (hier wordt de begindatum vervroegd) tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Een afzonderlijk KB zal deze gelijkstelling regelen.

Bron: Partena Professional

Lees ook:

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

 • Wise Holding - Otherways

 • Horecaforces