DaVinci, een snelgroeiend en onafhankelijk overnamehuis

DaVinci is gespecialiseerd in advies & bemiddeling bij bedrijfsoverdracht. Het team bestaat uit gepassioneerde en ervaren dealmakers, die samen meer dan 35 jaar M&A-ervaring en sterke referenties kunnen voorleggen.

Gepersonaliseerd en tijdig overnameplan

Vlerick MBA’er Van Deun: “DaVinci voorziet een helder en gepersonaliseerd overnameplan met waardebepaling. Een optimale voorbereiding van de overdracht met het afwegen van alle strategische opties, om tot de juiste keuze van type bedrijfsoverdracht te komen. Onbezonnen ‘in de etalage zetten’ is geen efficiënte strategie. Vaak starten we één à twee jaar voor het effectieve startschot tot verkoop al met value-coaching.”

Adviseur en dealmaker

Vingerhoedt: “DaVinci is op geen enkele manier gebonden aan één bepaalde investeerdersgroep, accountant, auditor of bank. U krijgt als ondernemer 100% onafhankelijk advies. We onderhouden een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van strategische en financiële kopers. Dealmaking is mogelijk bij ieder type van overnamescenario: volledige of gedeeltelijke verkoop aan derden, management buy-out of buy-in, familiale overdracht of een combinatie. Dit maakt ons uniek in de markt.”

Innovatieve bedrijfsoverdracht: owner buy-out (OBO) met smart capital

DaVinci ziet veel potentieel in een ‘hybride’ vorm van bedrijfsoverdracht, de owner buyout. Van Deun: “Vaak bekleedt de eigenaar na overname nog enkele jaren een operationele functie en blijft hij voor een stuk in het kapitaal. Dit bevordert het vertrouwen van de koper en dus ook de waardering. De eigenaar stelt een stuk van zijn risicodragend bedrijfskapitaal privé veilig, maar geniet mee van de toekomstige waardecreatie. Beheer als een goed huisvader, maar dan op KMO-niveau. Bovendien versterkt extra kapitaal vaak de groei. Naast de private-equityhuizen kennen wij veel vermogende families met langetermijnperspectief, die ‘smart capital’ leveren. Ze sluiten qua visie vaak beter aan bij de familiale KMO (langetermijndenken en knowhow vanuit ‘holding’-perspectief). Wij selecteren de partijen die best aansluiten. Onze objectieve bril en marktkennis zorgen voor een vlot, efficiënt en discreet overnameproces zonder belangenconflicten.”

Geen blanco cheque

Vingerhoedt: “Onze belangen liggen in de lijn van die van onze klanten. Wij werken hoofdzakelijk op ‘no cure, no pay’-basis en gaan dus voor de beste prijs. Geen hoge upfrontkosten of uurtarieven zonder zekerheid op resultaat. Hier vormen wij het perfect onafhankelijke en dynamische alternatief voor de Big Four-consultants. De directe samenwerking met de partners/eigenaars verzekert de beste ondersteuning”.

Met hoofdkantoor te Antwerpen en uitvalsbasissen in Oud-Turnhout en Oudenaarde combineert DaVinci een uitgebreid Vlaams netwerk met sterke lokale verankering.

DaVinci focust op rendabele (familie-) bedrijven en biedt maatwerkoplossingen: • Overnamebemiddeling:

  • verkoop- en aankoopmandaten, management buy-out/buy-in (MBO/MBI), leverageden owner buy-out (LBO/OBO)
  • Adviseren bij familiale bedrijfsoverdracht
  • Waardebepaling, aantrekken groeikapitaal, value-coaching

DaVinci Corporate Finance
www.davinci-cf.be
info@davinci-cf.be

Bekijk de socials