KLANTENRISICO: hoe anticiperen op het stijgende aantal faillissementen in 2024?

Kris Degreef

De economische vooruitzichten voor 2024 ogen allesbehalve rooskleurig. Het toenemende aantal faillissementen zal voor veel bedrijven een zware last vormen. Zij moeten alle beschikbare middelen inzetten om hun cashflow te beschermen. De preventie van het risico op wanbetaling is daarbij prioriteit nummer 1. Tegen deze achtergrond polsten we naar de opinie van Kris Degreef, CEO van Coface België en Luxemburg, een wereldwijde leider op het gebied van kredietverzekering en zakelijke informatie.2023 was getekend door risico's en onzekerheden. Hoe pakte Coface dit aan?

Het was een jaar met opeenvolgende energie-, economische, geopolitieke en sociale crises. De Europese economie vertraagde aanzienlijk en de insolventies namen gestaag toe. Maar we bewezen dat we op het hoogste niveau opereren, of het nu gaat om onze risico-inschatting, klanttevredenheid of innovatie. We meten elke maand onze klanttevredenheid en sloten het jaar af met een recordniveau van klantenretentie. We investeerden in de connectiviteit met onze klanten met API's, en ontwikkelden het alles-in-één creditmanagementplatform Alyx.

Wat is je vooruitzicht voor 2024?

2024 brengt grote volatiliteit, onzekerheid en verhoogde politieke risico's met zich mee, door de geopolitieke situatie, allerhande verkiezingen wereldwijd en Europa dat twijfelt aan zijn groei. De actualiteit benadrukt het belang van kredietverzekering en de risicobeheersector, nu de intensiteit en complexiteit van de risico’s voor bedrijven, blijven toenemen. Wereldwijd nemen de faillissementen volgend jaar toe met 10%, na een stijging van 6% in 2023.

Hoe verklaar je de versnelling van het aantal faillissementen?

De omzet van bedrijven daalt door de vertragende mondiale vraag en het verminderde vermogen van bedrijven om hun verkoopprijzen op te leggen. In combinatie met de aanhoudend hoge kosten, drukt dit op de winstgevendheid. Daardoor verslechteren de liquiditeitsposities, om wellicht pas in 2025 te verbeteren. De stijgende rentetarieven verhogen de financieringskosten voor bedrijven met structureel hogere behoeften aan werkkapitaal. Dit brengt risico's met zich mee voor sectoren zoals bouw, engineering en transport. Onze statistieken geven aan dat een kwart van de faillissementen in Europa te wijten is aan betalingsachterstanden.

Een laatste tip om de commerciële strategie van de bedrijven voor te bereiden?

Ja, een grondige analyse van klantportfolio's helpt bedrijven om zich optimaal en op een objectieve manier te positioneren en hun inspanningen te concentreren op zakelijke kansen, maar met een duidelijk inzicht in het risico op wanbetaling. Daarom ontwikkelden wij Portfolio Insights, een interactieve portefeuillebeheertool die uitgebreide informatie biedt over het risico, verbonden aan wereldwijde tegenpartijen, waaronder klanten en leveranciers. Het is op maat gemaakt om hen te helpen voorzieningen voor dubieuze debiteuren in hun forecast te berekenen.

Bedrijven kunnen een gratis bezoek van een expert aanvragen voor een presentatie van PORTFOLIO INSIGHTS, door de QR-code te scannen, een mail te sturen naar services.belgium@coface.com of te bellen naar 02/404.01.11 (vraag naar Koen).

Bekijk de socials