Toegangscontrole en HR-tijdsregistratie, mét extra functies

Met de Kelio software biedt Bodet, specialist in tijdsbeheer en toegangscontrole, performante oplossingen voor de urenregistratie en het tijdsbeheer van uw personeel en voor de toegangscontrole van uw gebouwen. U kan de software on premise of in de cloud gebruiken en een Kelio pakket samenstellen met modules op maat van uw bedrijf. Aan de software is ook een handige app verbonden, Kelio Mobile, die u én uw medewerkers op de smartphone kunnen downloaden.

De Kelio software kan u niet alleen op uw eigen server installeren, u kan hem ook On Demand gebruiken. 

Accountmanager Emmanuel Van Haelst: “Met Kelio SaaS werkt u in de cloud. Dit biedt als voordeel dat u van waar ook, met een login en een paswoord, uw bedrijf kan monitoren voor toegangscontrole en/of de tijdsregistratie en aan- en afwezigheden van uw personeel kan beheren. Staat er onverwacht een leverancier voor uw bedrijf? Dan kan u vanop afstand de deur of poort openen, zodat die leverancier toch zijn werk kan doen.”

Kelio Analytics en Analytics+

Uw Kelio basissoftware kan u uitrusten met een aantal interessante optionele modules. Zo zijn er Kelio Analytics en Kelio Analytics +, handige tools waarmee u heel wat extra informatie kan verzamelen, meer dan louter het begin en het einduur van de werkdag van uw werknemers.

Marketing Officer Anne Van de Put: “Met deze modules krijgt u inzicht in de tijd die besteed wordt aan een individuele taak, een order of een concreet project voor een bepaalde klant. Deze informatie laat u toe uw personeelsleden efficiënter in te zetten, het aantal werkuren nauwkeuriger in te schatten en transparanter te factureren aan uw klant.”

Kelio Paylink

De Kelio Paylink module laat u toe de gegevens over het tijdsbeheer van uw werknemers te exporteren naar de betaalsoftware van uw sociaal secretariaat. Gedaan dus met manueel overschrijven van werkuren en gedaan met fouten!

Kelio Mobile

Met de Kelio Mobile app kunnen uw medewerkers zelf de werkplanning bekijken, hun saldo aan vakantiedagen opvragen, afwezigheidsaanvragen indienen,… 
Emmanuel Van Haelst: “Zelf kan u via de app de afwezigheidsaanvragen van uw personeel goedkeuren, de tijd van uw team beheren, de saldo’s van uw werknemers bekijken,… en met de geolokalisatiefunctie weet u waar iedereen zich bevindt.”
Benieuwd naar de werking en de modules van Kelio? Contacteer Bodet via T 010 24 56 20. of via e-mail: info@bodet.be.    (NV)

Het Europees Hof verplicht de EU-lidstaten om een “prikklok”-systeem in te voeren

Hoelang is uw personeel aanwezig op de werkvloer per dag?
Binnenkort zal elk bedrijf deze informatie moeten kunnen voorleggen. Het Europees Hof wilt de “prikklok” opnieuw verplichten in alle bedrijven binnen de EU. Zo zullen alle bedrijven binnen de EU-lidstaten een prikklok-systeem moeten installeren waarmee de dagelijkse arbeidstijd van hun werknemers wordt geregistreerd.
Sinds de wet van 16 maart 1971 zijn er verschillende besluiten vastgelegd om werknemers en werkgevers te beschermen. 

Bekijk de socials