LINDNER_Leaderboard.gif

Facility: hoe begint een kmo aan duurzaam afval sorteren?

Afvalbeheer & Recyclage

In dit tweede en afsluitende deel geven we 6 sorteertips voor kmo’s. Wat wordt er bedoeld met ‘gelijkaardig bedrijfsrestafval’? De verplichte selectieve inzameling van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval voor bepaalde categorieën van bedrijven wordt op 1 januari 2021 een feit. Tenslotte hebben we het over de nieuwe startpremie voor inzameling van pmd.

Pas de vullingsgraad van je containers aan

Meestal factureert de afvalophaler bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Als je merkt dat de container bij ophaling minder dan driekwart vol is, vraag dan je afvalophaler om de ophaalfrequentie te verminderen. Als je regelmatig extra afval dient mee te geven, is het financieel raadzaam de frequentie te verhogen, of een grotere container te vragen.

Zamel plastic folies in afvalzakken in

Deze afvalzakken kunnen gebruikt worden voor plastic folies, geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) en plastic strapbanden. Ook voor kleine hoeveelheden (100 liter per week) is dit praktisch. Bespreek hiervoor eveneens een optimale ophaalfrequentie of vullingsgraad met je ophaler. Zo voorkom je extra logistieke kosten.

Win plaats in de papier-/kartoncontainer

Druk karton goed plat vóór je het in de container werpt. Zo win je plaats en verminder je de ophaalfrequentie.

Overweeg een perscontainer als je veel afval produceert.

Door afval automatisch te persen, kan je het volume van afval flink verminderen, met een lagere ophaalkost als gevolg. In bepaalde gevallen kan je ook gebruik maken van balenpersen voor papier/karton of folie. Denk aan een rollpacker voor het voorvermalen van houtafval.

Creëer sorteereilanden

Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door kleine sorteereilanden op toegankelijke plaatsen. Gebruik minstens drie sorteerbakken/containers met verschillende openingen afhankelijk van het afval: papier/karton (horizontale gleuf), pmd (ronde opening) en restafval (vierkante opening). Identificeer elke container met een sticker en respecteer uniforme kleurcodes per soort afval, liefst afgestemd op wat er al in het gewest wordt toegepast.

Goede interne communicatie is half gewonnen

Organiseer interne opleidingen en verspreid info over waarom en hoe je bedrijfsafval moet sorteren. Communiceer over de behaalde resultaten. Alleen zo krijg je medewerkers en collega’s mee om samen actief aan het afvalbeleid te werken. Neem mogelijke sorteringsdoelstellingen op in een collectief bonusplan (bv. CAO 90). Meer info: www.iksorteerinmijnbedrijf.be

Kleine bedrijven en gelijkaardig restafval

Onder ‘gelijkaardig restafval’ verstaan we afval dat door kleine bedrijven wordt geproduceerd en dat naar aard en samenstelling te vergelijken is met wat een gezin produceert.

Dries De Pauw, Director Marketing & Sales van Renewi: “Nemen we bijvoorbeeld een gezin waarvan het gezinshoofd een zelfstandig dienstverlenend ondernemer is. Door de aard van zijn bedrijfsactiviteit produceert die ondernemer een gelijkaardig soort afval als een gezin. In principe mogen intercommunales dit gewoon ‘gelijkaardig restafval’ ophalen. Er is echter een grote grijze zone waar het gaat over kleine bedrijven met beperkte hoeveelheden afval. Dit is een punt van discussie dat tot frustratie leidt bij de afvalophalers. Belangrijk om weten is dat vanaf meer dan 1 m3 papier/karton , 4 zakken pmd per 2 weken, of meer dan 3 zakken restafval per week, kleine bedrijven wel via een erkend afvalophaler moeten gaan.”

Selectieve inzamelverplichting levensmiddelenafval

De Vlaamse Regering heeft Vlarema 7 (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) uitgebreid met de verplichte selectieve inzameling van levensmiddelenafval, keukenafval en etensresten. Deze verplichte inzameling gaat in op 1 januari 2021 en geldt voor:

a) bedrijven en instellingen waar regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

 • bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers, ook wanneer werknemers zelf hun lunch meebrengen;
 • onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
 • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden;
 • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
 • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
 • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van 250 zitplaatsen;
 • cateringbedrijven in de ruime betekenis (extern of intern), grootkeukens, bedrijfsrestaurants en cafetaria’s;
 • penitentiaire centra;
 • kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers.

b) super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m2. 

Wat moet vanaf 1 januari 2021 in de gescheiden ‘keukenafval’-container?

 • schillen en resten van groenten en fruit
 • gekookte etensresten
 • eierschalen
 • groente-, vlees-, visresten van soep, opgevangen via een zeef
 • koffiedik
 • brood(resten)
 • keukenpapier, door etensresten vervuilde papieren en kartonnen voedingsverpakkingen
 • papieren servetten
 • verwelkte snijbloemen
 • resten van vlees en vis, ook vetresten
 • voedingswaren die over datum zijn (moeten eerst ontpakt worden)

Nog een nieuwigheid: startpremie voor inzameling van pmd

Bedrijven die nog niet apart pmd sorteren, kunnen aanspraak maken op een start(container)premie van 75 euro. “Die premie wordt voorzien door Fost Plus, dat huishoudelijke verpakkingen inzamelt en recycleert en op die manier aan een duurzamer afvalbeleid, een beter milieu en een kringloopeconomie werkt”, zegt Dries De Pauw.

Wat Valipac is voor bedrijven, is Fost Plus voor de consumenten. “Vreemd genoeg komt pmd van bedrijven bij Fost Plus terecht. Men gaat er namelijk vanuit dat alles wat te maken heeft met pmd afkomstig is van werknemers die dit van thuis meebrengen, zoals bv. blikjes. Renewi kan voor die premieaanvraag zorgen.”

VALIPAC_2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven