Wat zijn de regels voor sortering en ophaling van afval?

Afvalbeheer en recyclage

Efficiënt afvalbeheer begint met het opmaken van een inventarisatie van de verschillende afvalsoorten. Volgende afvalstoffen moeten bij Vlaamse bedrijven worden ingezameld:

 • klein gevaarlijk afval (KGA)
 • pmd-afval
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen (oplosmiddelen (solventen), verven en lakken...)
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en containers die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval

Sorteren van je verpakkingen?

VAL-I-PAC geeft premies aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.

Ophaling van bedrijfsrestafval

Elk bedrijf in Vlaanderen moet een contract afsluiten (link naar https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/contract-voor-ophaling-van-restafval-bij-bedrijven) met de afvalinzamelaar van het bedrijfsrestafval. Als het bedrijfsrestafval kan worden meegegeven met de tweewekelijkse gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, geldt de contractverplichting niet.

Niet-naleving

Bij niet-naleving van de verplichtingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieuambtenaren, de milieu-inspectie, de politie en in bepaalde gevallen door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook in Brussel moeten bepaalde niet-huishoudelijke afvalstoffen gescheiden van het restafval aangeboden worden.

Nieuwe sorteerverplichting

Meer informatie over de nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 juni 2018.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant