Over operationele en andere soorten cash flow

Finance

Cashflow, of kasstroom in het Nederlands, is het verschil in geld dat je ontvangt en dat je uitgeeft gedurende een bepaalde periode. Ontvang je meer geld dan je uitgeeft, dan heb je een positieve cashflow. Je hebt dan ruimte om te investeren, om een dividend uit te betalen, om een overname te doen, om schulden terug te betalen,… Er zijn drie soorten cashflow: operationele cashflow, investeringscashflow en financieringscashflow. Je operationele cashflow berekenen is het makkelijkst.

Je operationele cash flow berekenen

Je operationele cashflow of OCF heeft te maken met de inkomsten en uitgaven voor de dagdagelijkse activiteiten van je bedrijf. Het is de maatstaf van je kasmiddelen via je kernactiviteiten gedurende een bepaalde periode. Je operationele cashflow berekenen doe je door bij je winst je niet-kaskosten bij te tellen. Dat zijn kosten die betaald zijn in een ander jaar, maar voor een deel als kost zijn toegekend voor het huidig boekhoudkundig jaar. Je vindt deze kosten terug in je resultatenrekening. Met andere kosten, zoals afschrijvingen en amortisatie, wordt geen rekening gehouden. Een term die veel gebruikt wordt is EBITDA, de Earnings Before Intrest and Taxes, Amortisation and Depreciation.

Investeringscashflow

Bij kasstromen uit investeringsactiviteiten wordt gekeken naar nieuwe investeringen en desinvesteringen. Investeringen zijn bijvoorbeeld de aankoop van gebouwen, grond, machines, ontwikkelingskosten,… Desinvesteringen kunnen geld opleveren. Het verschil tussen investeringen in groei en investeringen om je infrastructuur en faciliteiten op peil te houden is belangrijk voor de waardering van je bedrijf, maar het onderscheid is niet altijd duidelijk. Investeringen in infrastructuur of R&D zorgen iet altijd voor groei. Om je operationele cashflow te berekenen is de formule eenvoudig. Voor je investeringscashflow is dat minder duidelijk.

Financieringscashflow

Je financieringscashflow wordt gevormd door binnenkomende en uitgaande dividenden en nieuwe en afgeloste schulden. Het is de cashflow die ontstaat uit de activiteiten ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten. Ze hebben een directe invloed op het eigen of het vreemd vermogen, denk aan ontvangsten en uitgaven van aandelen, uitgaven voor de inkoop van eigen aandelen, uitgaven om leningen af te lossen,…

Cashflow is iets anders dan winst. Winst alleen is niet voldoende om de continuïteit van een onderneming te waarborgen. Een onderneming die snel groeit kan door een negatieve cashflow in de problemen komen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials