H2WIN haalt inspiratie uit blauwgroene algen om de schone energie van morgen uit water en zon te ontwikkelen.

Het Belgische greentechbedrijf H2WIN, een pionier in de ontwikkeling van een nieuwe, koolstofvrije, ecologische energiedrager1, heeft H2GREEN ontwikkeld. Dat is een revolutionair proces om zonne-waterstof en groene elektriciteit te produceren dat inspiratie haalt uit de werking van fotosynthese. Net als de natuur maakt H2GREEN gebruik van enzymen om het proces in gang te zetten.

Momenteel wordt meer dan 99% van de waterstof die in de chemische industrie, het vervoer, de verwarming, enz. wordt gebruikt, geproduceerd op basis van fossiele energie (gas of steenkool) of niet-hernieuwbare energie (elektrolyse met behulp van elektriciteit uit diesel, steenkool, gas of kernenergie)[2]. H2WIN kan een gamechanger worden met zijn 100% hernieuwbare proces, dat efficiënter, minder duur en minder energieverslindend is.

H2GREEN-technologie produceert waterstof uit zonlicht, water en enzymen3 van blauwgroene algen. Die zetten4 de reactie in gang waarbij water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof. Enzymkatalysatoren hebben het voordeel dat zij goedkoper en efficiënter zijn dan het gewoonlijk gebruikte platina. De waterstof die door de reactie wordt geproduceerd, kan worden opgeslagen en stoot geen CO2 uit. Bovendien is het goedkoper te produceren dan waterstof uit fossiele brandstoffen. De H2GREEN innovatie is gepatenteerd in de Europese Unie, de Verenigde Staten en verschillende andere landen. Dit concept van nieuwe biokatalysatoren, waaraan ook andere onderzoekers werken, is bekroond met de Nobelprijs voor scheikunde 2021[5] die de technologische keuzes van H2WIN kracht bijzet.

H2GREEN gaat verder dan de productie van waterstof op zonne-energie (geproduceerd uit water en zonlicht). Deze technologie, die gebaseerd is op het principe van de water-naar-water-levenscyclus, maakt gebruik van waterstof uit zonne-energie, met behulp van enzymen, in combinatie met zuurstof (aanwezig in de lucht) in een enzymatische brandstofcel om groene elektriciteit te produceren (die bijvoorbeeld kan worden gebruikt als brandstof voor elektrische auto's met brandstofcellen). Het bijproduct van deze transformatie is... perfect zuiver water!

Drie liter water volstaat om de dagelijkse elektriciteitsbehoefte voor een Belgisch gezin te produceren

H2WIN schat dat 1 kg waterstof op zonne-energie (H2) ongeveer drie dagen elektriciteitsverbruik kan leveren voor een gemiddeld Belgisch gezin.

Om deze kg H2 te produceren is negen liter water nodig (d.w.z. drie liter water om één dag elektriciteitsverbruik te produceren), wat slechts ongeveer 1% is van zijn leidingwaterverbruik.

"H2WIN wil een lokale en hernieuwbare energievector aanbieden die de atmosferische vervuiling helpt te verminderen ten gevolge van menselijke activiteit", zegt Philippe Lorge, stichter van H2WIN, doctor in de fysische chemie/biochemie en gespecialiseerd in enzymologie, die dit project in 2009 opstartte. "Het is een grote uitdaging voor de mens om Moeder Natuur te imiteren," zegt Dr. Lorge. "H2GREEN-technologie is geïnspireerd op blauwgroene algen (cyanobacteriën). Op basis van de genetische sequentie die codeert voor de productie van hun enzymen, hebben wij met behulp van ‘genetische engineering’ een proces ontwikkeld om onze enzymen in het laboratorium op grote schaal te produceren door middel van gisting. Deze enzymen zetten de reacties in ons H2GREEN-systeem in gang.”

"Vandaag hebben we verschillende mogelijkheden om onze innovatieve technologie te ontwikkelenvoor diverse sectoren zoals transport, de opslag van hernieuwbare energie, koolstofafvang en meststoffenproductie. We starten de zoektocht naar geïnteresseerde partners om de schaalvergroting te financieren," zegt Dr. Lorge.

 Voetnoten:

1 Een energiedrager vervoert energie van een bron (bv. de zon) naar het gebruik ervan (bv. een motor).

2 Jaarlijks wordt wereldwijd meer dan 60 miljoen ton waterstof verbruikt, waarmee het na methaan het meest gebruikte gas is.

3 Enzymen zijn eiwitten die als biologische katalysatoren fungeren, wat betekent dat zij biochemische reacties in het lichaam versnellen en leven mogelijk maken.

4 Een katalysator is een stof die de activeringsenergie verlaagt en de snelheid van een chemische reactie verhoogt zonder bij die reactie zelf te worden verbruikt.

5 De Nobelprijs voor de Scheikunde 2021 werd toegekend aan Benjamin List en David W.C. MacMillan voor de ontwikkeling van asymmetrische organokatalyse. De twee scheikundigen hebben (afzonderlijk) een nieuwe generatie van efficiëntere katalysatoren ontwikkeld.

Bekijk de socials