Wagenparkbeheersystemen onmisbaar met het oog op nieuwe lage-emissiezones

Webfleet, de wereldwijd erkende oplossing voor wagenparkbeheer van Bridgestone, benadrukt de meerwaarde van wagenparkbeheersystemen voor fleetmanagers met het oog op het in werking treden van nieuwe lage-emissiezones en zero-emissiezones volgend jaar. Vanaf 1 januari 2025 mogen bepaalde vervuilende bestel- en vrachtwagens niet langer in deelnemende Europese steden en gemeenten rijden. Voor wagenparkbeheerders wordt het daarom belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven van de handhavingsmechanismen in deze zones om overtredingen te voorkomen.

Een lage-emissiezone (LEZ) is een specifiek afgebakende regio waarin bepaalde voertuigen 7 dagen per week en 24 uur per dag niet of alleen onder strikte voorwaarden binnen mogen, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Binnen steden worden lage-emissiezones aangewezen om de meest vervuilende voertuigen te beperken en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die niet aan specifieke emissiestandaarden voldoen, worden geweerd of moeten een vergoeding betalen om deze zones binnen te mogen. Het aanpakken van luchtvervuiling is een urgente prioriteit. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormt luchtverontreiniging het grootste milieurisico voor de volksgezondheid.

Nieuwe LEZ’s

Lage-emissiezones kunnen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 1,0 megaton aan CO2-besparing opleveren en dragen bij aan het doel van volledig zero-emissietransport in 2050. België telt momenteel drie lage-emissiezones: Brussel, Antwerpen en Gent. In Gent en Antwerpen was er een plan uitgetekend om vervuilende wagens meer uit de steden te weren. Vanaf 1 januari 2025 zouden dieselwagens met euronorm 5 en benzinewagens met euronorm 2 of lager, niet meer in de lage-emissiezone binnen mogen. Dat plan wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Brussel verstrengt de voorwaarden wel. Naast Antwerpen, Gent en Brussel overwegen ook Hasselt, Namen, Charleroi, Luik en Eupen al enige tijd om een LEZ in te voeren.

Het aantal lage-emissiezones neemt overigens over heel Europa toe. Volgens Transport & Environment is het aantal lage-emissiezones gestegen van slechts drie in 1996 naar 320 in 2022. Naar schatting zouden er tegen 2025 meer dan 500 van dergelijke zones in Europa kunnen zijn, waarbij bovendien veel steden overwegen om zero-emissiezones in te voeren, waar alleen niet-uitstotende voertuigen welkom zijn. Zo heeft Stockholm bijvoorbeeld plannen om eind dit jaar de toegang tot het stadscentrum voor benzine- en dieselauto’s te verbieden. Amsterdam volgt een vergelijkbaar pad, met als doel om tegen 2025 emissievrije zones te creëren.

Handhaving

Een LEZ wordt gecontroleerd met behulp van ANPR-camera’s aan de invalswegen. “Het is dan ook van cruciaal belang voor wagenparkbeheerders om op de hoogte te blijven van de handhavingsmechanismen om overtredingen te voorkomen”, stelt Taco Olthoff, EV Program Director van Bridgestone Mobility Solutions. “In veel lage-emissiezones kunnen voertuigen die niet aan de emissienormen voldoen, worden beboet voor het betreden van de beperkte gebieden. De standaard toegangsprijzen kunnen variëren op basis van factoren zoals het type voertuig, het emissieniveau en de verblijfsduur. Sommige steden bieden vrijstellingen of kortingen voor elektrische voertuigen, hybrides of voertuigen die aan specifieke emissiecriteria voldoen.”

Wagenparkbeheersysteem

Lage-emissiezones in Europa zijn onderdeel van een bredere milieuwetgeving, waar ook Fit for 55, een EU-toezegging om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen, en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven verplicht om onder andere te rapporteren over hun CO2-uitstoot, deel van uitmaken.

Met deze context in gedachten is het aangeraden aan wagenparkbeheerders om een strategie te ontwikkelen om hun wagenpark koolstofvrij te maken. Software voor voertuigconnectiviteit en wagenparkbeheer helpt om te gaan met veranderende regelgeving en plannen voor de lange termijn zonder uw dagelijkse operaties te verstoren.

“Door voertuigen te koppelen aan een wagenparkbeheersysteem, kan men realtime updates ontvangen die helpen bij het nemen van snelle beslissingen. Voertuigvolgsystemen, in combinatie met professionele navigatie, houden fleetmanagers op de hoogte wanneer hun chauffeurs mogelijk verboden zones binnenrijden. Daarnaast kunnen routeplanningstools helpen om reizen te optimaliseren en bepaalde gebieden te vermijden. Een oplossing voor wagenparkbeheer zoals Webfleet biedt real-time en historische gegevens over het wagenpark, zodat men kan analyseren hoe brandstof te besparen en de uitstoot te verminderen”, besluit Taco Olthoff.

Bekijk de socials