Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Wat is de wettelijke regeling rond vaderschapsverlof?

HR

Wordt een van je medewerkers vader, dan heeft hij recht op vaderschapsverlof. Wat zegt de wet hierover? Wanneer verleen je vaderschapsverlof? Maar ook meeouders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op geboorteverlof (of adoptieverlof). Geldt deze regeling zowel voor deeltijdse als voltijdse medewerkers? Wij plozen het voor je uit.

Wanneer verleen je vaderschapsverlof?

Als kersverse vader heeft je werknemer recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof.

Opmerkingen:

1. Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling.

2. Hij moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.

3. Die 10 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Je werknemer krijgt tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof zijn volledige loon. Tijdens de zeven volgende dagen van het vaderschapsverlof ontvangt hij een uitkering van zijn ziekenfonds. De uitkering bedraagt 82 % van het begrensde brutoloon.

Wanneer verleen je geboorteverlof?

Als je werknemer meeouder is, heeft hij onder bepaalde voorwaarden dezelfde rechten als een vader bij het vaderschapsverlof. De voorwaarden waaronder dat het geval is, zijn:

  • Het kind heeft enkel een afstammingsband met de moeder. Als er toch een wettelijke afstammingsband is met een vader, heeft deze recht op het vaderschapsverlof.
  • De meeouder is getrouwd, woont wettelijk samen of woont al drie jaar samen met de afstammende ouder.

Er is nog geen wettelijk vastgelegde procedure voor het aanvragen van geboorteverlof. Net als bij het vaderschapsverlof moet de meeouder zijn werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen. Daarnaast is het aangewezen dat hij de nodige bewijzen aanlevert, zoals een geboorteakte of een bewijs van samenwoning. Beslist hij om het kind te adopteren, dan wordt de periode van het ouderschapsverlof afgetrokken van het adoptieverlof.

Wanneer verleen je adoptieverlof?

Ook als hij een kind adopteert, heeft hij recht op verlof. Dat heet adoptieverlof.

Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof kan worden omgezet in moederschapsverlof bij hospitalisatie of overlijden van de moeder. Op die manier wordt de opvang van zijn kind verzekert.

1. In geval van hospitalisatie kan het vaderschapsverlof verlengd worden met de periode dat de moeder in het ziekenhuis verblijft.

2. In geval van overlijden van de moeder kan het resterende gedeelte van het moederschapsverlof worden omgezet in vaderschapsverlof.

Ontslagbescherming

Werknemers die gebruik maken van hun vaderschaps- of geboorteverlof genieten, onder bepaalde voorwaarden, van een ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming houdt in dat jij, als werkgever, de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig mag beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het vaderschaps- of geboorteverlof, tot 3 maanden na die kennisgeving. Let wel: jij kan de overeenkomst beëindigen door een reden die vreemd is aan het geboorteverlof.

Indien jij die ontslagbescherming niet naleeft, betaal je aan je werknemer een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het loon voor drie maanden. Dat bedrag komt nog eens bovenop de verbrekingsvergoeding die jij hem verschuldigd bent.

Furbo-Rectangle_Updated.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials